Me søkjer etter forretningsutviklar/prosjektleiar

Me søkjer etter forretningsutviklar/prosjektleiar

Ledig stilling på Næringshagen på Voss - Forretningsutviklar/prosjektleiar

[av_image src=’https://nhvoss.no/wp-content/uploads/2016/01/ledig-stilling-naringshagen-pa-voss.png’ attachment=’4105′ attachment_size=’full’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=» hover=» link=» target=» caption=» font_size=» appearance=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’][/av_image]

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Me søkjer etter forretningsutviklar/prosjektleiar’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=»][/av_heading]

[av_textblock size=» font_color=» color=»]

Næringshagen på Voss AS sitt mål er å auka den regionale verdiskapinga, gjennom utvikling av nye og vekst i eksisterande verksemder. Næringshagen på Voss vart etablert i 2013 og har tatt rolla som kompetanesenter for næringslivet i regionen herunder seminar, innovasjonsrådgjeving og møteplass. Medlemmar, eigarar og det offentlege er nøgd med resultata så langt og næringshagen skal no skalere opp verksemda. I denne samanhengen søker næringshagen nye medarbeidarar som kan vere med på å løfte det regionale næringslivet til nye høgder.

[/av_textblock]

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Me ser etter deg som:’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=»][/av_heading]

[av_textblock size=» font_color=» color=»]

 • Har praksis som prosjektleiar/ forretningsutviklar for privat næringsliv
 • Har høgare utdanning, minimum bachelor, innan økonomi, jus og/eller prosjektleiing
 • Er kreativ og løysingsorientert
 • Er analytisk og har evne til å setja deg inn i andre sine problemstillingar
 • Har gode kommunikasjonsevner både munnleg og skriftleg
 • Har høg integritet og genuin vilje
 • Er serviceinnstilt og liker å jobba med andre menneske
 • Er personleg egna for stillinga

[/av_textblock]

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Oppgåva vil dei første 3 åra vera å leia og gjennomføra prosjektet «Regions-og kompetansesenter» i regi av Næringshagen på Voss’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=»][/av_heading]

[av_textblock size=» font_color=» color=»]

 • Leia arbeidet i Næringshagen på Voss med å planlegga og realisera ein innovasjonsHUB med utviklingsaktiviteter for næringslivet i heile regionen. Her under framdrift, resultatutvikling og rapportering i tråd med plan for prosjektet.

[/av_textblock]

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Det er ei føremon om du i tillegg har:’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=»][/av_heading]

[av_textblock size=» font_color=» color=»]

 • Kjennskap til regionalt og lokalt næringsliv sine utfordringar og potensiale

[/av_textblock]

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Me tilbyr:’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=»][/av_heading]

[av_textblock size=» font_color=» color=»]

 • Moglegheit til å kunne påverke utviklinga i regionen
 • Stor fridom i eigen arbeidskvardag, og stort ansvar for eigne arbeidsoppgåver
 • Personlege utviklingsmoglegheiter i ein krevjande og interessant jobb
 • Engasjerte og dyktige kollegaer i eit utviklingsmiljø
 • Lønn etter avtale – tiltredelse så snart som mogleg

 

Spørsmål om stillinga kan rettast til styreleiar Rigmor Onarheim, 952 49 105. Søknaden og cv kan sendast til dagleg leiar Frode Rokne epost post@nhvoss.no.

Søknadsfrist 31.januar 2016.

[/av_textblock]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.