Tilsette

Frode – dagleg leiar
Utdanna siviløkonom, har 14 års erfaring frå finans.

Sissel – gründerhjelp
Sissel har arbeidd med gründerar i mange år og er sjølv gründer.
I arbeidet vektlegg Sissel samarbeid med miljø og personar frå eit, etter kvart, stort nettverk.
Ellers har Sissel lang røynsle frå ulike roller i næringslivet m.a. innan utvikling, leiing og styrearbeid.

Jan Fredrik – prosjektleder                                                                       

Jan Fredrik har solid erfaring, med mange år bak seg i bade reiseliv- og hotellbransjen. Med utdanning innanfor pedagogikk, markedsføring og ledelse, vil Jan Fredrik fokusera på ledelse av langsiktige prosjekt.