Tidlegare seminar

17.10.2014: Seminar om økonomistyring
28.10.2014: Seminar om generasjons- og eigarskifte.
11.11.2014: Seminar om praktisk gjennomføring av entreprisekontraktar
27.11.2014: Seminar om arbeidsforhold
26.03.2015: Seminar om styrerolla
13.05.2015: Seminar om marknadsføring i sosiale media
15.06.2015: Jobbmesse
27.08.2015: Seminar om ansvarsforsikringar og pensjon
08.09.2015: Frukustseminar om arbeidsforhold
17.09.2015: Seminar om offentlege anskaffelser
31.03.2016: Seminar om skatt/avgift i i bygg-/anleggsbransjen samt utbyggingsavtalar
07.04.2016: Seminar om rekneskap
02.05.2016: Seminar om energi og logistikk
09.06.2016: Seminar om LEAN
30.06.2016: Jobbmesse 2016
09.08.2016: Seminar om internasjonalisering
29.09.2016: Makroseminar 2016
24.10.2016: Seminar om styreleiing
17.11.2016: Seminar om enterprise/offentlige anskaffelser
16.02.2017: Innovasjonskonferansen 2017
30.03.2017: Stormkast
27.04.2017: Seminar om sosiale media
29.05.2017: Seminar om salstrening
29.06.2017: Jobbmesse 2017
25.09.2017: Makroseminar 2017
05.10.2017: Lauging og opning av Vossabadet
17.10.2017: Google seminar
09.11.2017: Seminar om styreleiing
16.11.2017: Enterprisekontrakt – NS kontrakt
05.02.2018: Løft Blikket Konferansen
08.03.2018: Innovasjonskonferansen
03.05.2018: SkatteFUNN v/Høgskulen på Vestlandet
07.06.2018: Salstrening
28.06.2018: Jobbmesse 2018
17.09.2018: Patentkurs v/ Patentstyret
20.09.2018: Makroseminar 2018