Tenester

Næringshagen på Voss as leverer fylgjande tenester til medlemane sine:

  • Kompetanseheving
  • Møteplass for verksemdene
  • Nettverk
  • Bedriftspresentasjonar
  • Rådgjeving – fokus på økonomisk-, strategisk- og finansiell rådgjeving
  • Internasjonalisering
  • Samlokalisering

For å få tilgang til ei eller fleire av tenestene, må ei bedrift vera medlem i Næringshagen på Voss.

Kontakt oss / Contact us

Norsk

Kva gjeld henvendelsen? (Obligatorisk)

Verksemd - idé

Kontaktinformasjon
Fornamn Etternamn

E-post

Gje ein kort beskrivelse av forretningsidéen: (obligatorisk)
- Bakgrunn for idéen
- Bransje
- Kva er nytt (innovasjonsgrad)
- Vekstambisjoner (kvar er du om 1 år?)
- Team og teamet sin kompetanse/kvifor vil de lukkast?

All informasjon vil bli handsama konfidensielt

Kvifor ynskjer du/de hjelp fra Næringshagen på Voss?

Kva type rådgeving har du/de behov for?

Kvar/korleis fekk du/de høyra om gründerhjelpa til Næringshagen?