Støtte frå Siva til kraftsenter på Voss

Støtte frå Siva til kraftsenter på Voss

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Støtte frå Siva til kraftsenter på Voss’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=»][/av_heading]

[av_textblock size=» font_color=» color=»]

Siva val ut Næringshagen på Voss som ein av fem samarbeidsprosjekt med mål å gje nye læringsarenaer og bidra til omstilling og utvikling.

[/av_textblock]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′]

[av_image src=’https://nhvoss.no/wp-content/uploads/2015/08/erna1.jpg’ attachment=’3944′ attachment_size=’full’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=» hover=» link=» target=» caption=» font_size=» appearance=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’][/av_image]

[av_heading heading=’Næringshagane får 30 millionar til utvikling av norsk næringsliv’ tag=’h3′ style=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ padding=’10’ color=» custom_font=»][/av_heading]

[av_textblock size=» font_color=» color=»]
I mai utfordra Siva Næringshagane til å foreslå gode utviklingsprosjekt for øka verdiskaping og tettare regionale samarbeid mellom aktørane i næringslivet. Fem av desse prosjekta vert no realisert og får ei ekstrabevilgning på til saman 30 millionar kroner fordelt på tre år.

Dei ekstra midla vert delt ut av Siva på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Næringshagen på Voss får tildelt 6,0 mill. kr. i prosjektperioden.

[/av_textblock]

[av_two_fifth first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]
[av_hr class=’invisible’ height=’-40′ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_textblock size=» font_color=» color=»]
logo
[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’30’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]
[/av_two_fifth]

[av_three_fifth min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]
[av_hr class=’invisible’ height=’-15′ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_textblock size=» font_color=» color=»]
Les meir om samarbeidsprosjekta
Les meir om Siva
[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’30’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]
[/av_three_fifth]

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Kraftsenter Voss’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=»][/av_heading]

[av_textblock size=» font_color=» color=»]
Næringshagen på Voss skal auka den regionale verdiskapinga gjennom å tilby ekspertise og tenester innan føretaksutvikling i og rundt Voss. Dette prosjektet gjev oss høve til å utvida dei geografiske nedslagsfelta vårt og utarbeida eit kompetansesenter for næringslivet i området. Det skal òg vera med å styrkja «Gründerhjelpa», som er programmet til næringshagen for nyetablerarar.

Næringshagen på Voss har òg identifisert fleire aktuelle samarbeidskommunar som det skal inngåast avtaler med. Dette inngår som ein del av vekststrategien til næringshagen.
[/av_textblock]

[av_textblock size=» font_color=» color=»]
Tekst og bilete er i hovudsak klippa frå Siva: http://siva.no/2015/08/naeringshagene-far-30-millioner-ekstra-til-utvikling-av-norsk-naeringsliv/
[/av_textblock]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.