STARTE BEDRIFT


Er du klar for ei spennande gründerreise?
Vi tilbyr rådgjeving for deg som ynskjer å starte, eller nettopp har starta bedrift, om din vidare framgang inn i marknaden. Vi bistår bedrifter som har vore gjennom førstelinjetenesta hjå Voss herad. Saman kan vi sjå på moglegheiter og utfordringar og planleggje vegen vidare.

– Tenester:
– Rådgjeving
– Mentorordning
– Tilgang til nettverk lokalt, regionalt og nasjonalt
– Kompetanseheving
– Tilgang på kontor og møterom

Som gründer kan du kvalifisere til å teikne ein gründeravtale. Med ein gründeravtale kan bedrifta dykkar få rabatterte tenester frå Næringshagen på Voss som er ein del av Det Nasjonale Næringshageprogrammet.
Næringshagen på Voss er ein del av SIVA sitt nasjonale innovasjonsnettverk. SIVA er staten sitt verkemiddel for blant anna utvikling av bedrifter og næringsmiljø i heile landet. SIVA og Næringshagane har eit særleg ansvar for å fremja vekstkrafta i distrikta. Næringshagen på Voss er ein godkjent SIVA-partnar og er ein del av Det Nasjonale Næringshageprogrammet.

Ta kontakt for meir informasjon

Ta kontakt