Sissel Kristin Mugås Bjørkhaug

Sissel snakker med alle som har ein god idé!
Er du gründer med ein ny idé eller har du ei etablert bedrift som du ynskjer hjelp til å utvikle, kan du snakke med Sissel. Ho har lang erfaring som sparringspartner.

Med bakgrunn i si erfaring både som leiar, styreleiar og styremedlem i ulike verksemder, er ho ein sparringspartner som forstår dei utfordringane og moglegheitene eit selskap, eller ein dagleg leiar kan stå overfor.
Gode løysingar, meiner ho, blir ofte skapte ved å kople mennesker med den riktige kompetansen.

Sissel jobbar både på strategisk og operativt nivå. Ho er god til å drive fram prosessar og skape resultat. Ho har eit stort nettverk, med menneske frå mange ulike fagmiljø. Dei er ho ofte i dialog med.
Med fokus på kunden sine behov, samarbeid og gode prosessar, kan ein skapa grunnlag for nyskaping og vekst.

Ring SisselSend mail

Ta kontakt