Nils Lavik

Nils har mastergrad i foretaksøkonomi med spesialisering i marknadsorientering og strategi (Lunds universitet), påbygningsstudium i arbeids- og organisasjonspsykologi (Universitetet i Bergen) og bachelor i marknadsføring og kommunikasjon (Handelshøyskolen BI). 

Han har mange års erfaring som konsulent innanfor mellom anna leiarrådgjeving, rekruttering, analyse, strategi, organisasjonsutvikling, marknadsføring og kommunikasjon. Nils brenn for formidling, utvikling og fornying, og skriv difor kronikkar og fagartiklar i til dømes NRK, Dagens Næringsliv, Bergens Tidende og leiingsmagasiner, spesielt innanfor organisasjonspsykologi, leiing og utviklingsprosessar. Døme på tema: 

 

·        Livsbagasje, belastningar og organisasjonsåtferd

·        Persepsjon, tolkning og individtilpassa leiing 

·        Seksuell trakassering, arbeidsmiljø og varsling 

·        Frykt, læring og endringsorientering 

·        Attribusjon og organisasjonslæring 

·        Makt, ytringsrom og represaliar 

      nils@nhvoss.no | tlf. 97 11 72 73