Medlemsskap

Kva får ei bedrift tilbake for eit medlemsskap i Næringshagen på Voss as:

  • Årleg utviklingssamtale med fokus på korleis verksemda skal vakse
  • Tilgang til seminar med fokus på «hard core business»
  • Tilgang til møteplass og nettverk
  • Marknadsføring på heimesida til Næringshagen på Voss as
  • Tilgang til rådgjeving (økonomisk-, strategisk- og finansiell rådgjeving)
  • Høve for samlokalisering med Næringshagen på Voss

Prisen for eit medlemsskap vil avhenge av talet på tilsette i medlemsbedrifta, samt på den økonomiske stillinga til bedrifta.

Ynskjer du å verte medlem i Næringshagen på Voss?
Ring eller send oss ein melding.

Foto: Svein Ulvund