Medlemer

Active Brands AS

Active Brands AS har idag merkevarene Kari Traa, Bula, Bjørn Dæhlie, Vossatassar, Åsnes, Rode og Sweet Protection.

Arnpro AS

Arnpro er Norges ledende produsent og leverandør av mobile arbeidsbrakker.

Lindstad Bygg AS

Byggmesterfirma med eigne tilsette tømrar med brei erfaring i faget. Me tar på oss alt innan nybygg, tilbygg, ombygging og rehabilitering.

www.brattebo-bygg.no

COWI AS

COWI lokalt på Voss driv med prosjektering og rådgjeving innan fagområda veg, vassforsyning, avløp, jernbane, elektro og miljø. Vi hentar inn kompetanse frå andre kontor i COWI ved behov.

Dale Trafikksenter AS

Encon AS

Encon as er fullsortimentsgrossist med lager på Voss og distribuerer varer  til storhushaldningskunder i indre Hordaland, Sogn og fjordane og delar av Buskerud

Generasjonsmat Evanger AS

Generasjonsmat Evanger har som mål å hjelpe grundere og småskalaprodusentar med å få varene deira ut i butikk.

Gjerald Gard

HMV Bilsenter AS

HMV Bilsenter er ein bilforhandlar med lange tradisjonar. Me er i dag forhandler av Volkswagen personbil og Volkswagen nyttekøyretøy. I tillegg kan vi tilby service på Audi og Skoda.

Hordaland Bioenergi AS

Selskapet er eigd av Voss Energi AS og Indre Hordaland Miljøverk IKS og skal bidra til framtidsretta ressursutnytting og lokal verdiskaping gjennom auka hogst og inntening for lokale skogeigarar.

Ignatia AS

Kitemill AS

Kitemill utviklar teknologi for utnytting av vindkraft i høgare luftlag. «Airborne Wind Energy» -konseptet vil kunne halvere kostnadene for vindenergi.

KPMG

KPMG er et ledende kompetansehus som tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgift, samt rådgivning. I Norge er vi 1000 medarbeidere som skaper verdi av kunnskap i 25 byer over hele landet.

www.kpmg.com/no/

Multiconsult Voss AS

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll.

www.multiconsult.no

Myrkdalen Fjellandsby AS

Vestlandets mest barnevennlege og snøsikre familiedestinasjon. I Myrkdalen finn du mellom anna moderne høgkapasitetsheisar, elegante Myrkdalen Hotel og eit av landets beste barne- og nybegynnarområde

www.myrkdalen.no

NAV Voss

«Vi gir mennesker muligheter». Våre hovedoppgåver er arbeidsformidling, rettleiing og rekrutteringsbistand til arbeidsgjevarar.

Snitt Reklamebyrå AS

Snitt er eit reklamebyrå på Voss som skapar resultat for kundane ved å designe sterke identitetar og målretta kampanjer.

Sparebanken Vest

Siden 1823 har vi gitt Vestlendingene råd, forutsigbarhet og tillit – også i vanskelige tider.

Stiftinga Vestnorsk Kulturakademi

VKA har som hovudmål å ta vare på, formidla og vidareutvikla erfaringskunnskapen som ligg i den vestnorske kulturarven.

Taubane Teknikk AS

Taubane teknikk er en av de ledende leverandørene i Norge og Sverige. Vi leverer alle typer skiheiser. Med våre fagpersoner er vi alltid klar til å serve kundene våre på en profesjonell måte.

www.taubane.no

Tind Økonomi

Tind økonomi tilbyr de beste og mest brukervennlige systemene, tilpasset ditt behov. Med fokus på automatisering bidrar vi til å redusere den totale kostnaden knyttet til utarbeidelse av regnskapet.

www.tindok.no

TINE meieriet Voss

Meieriet har produksjon av Norvegia og Vossadravle og har 27 tilsette. Produksjonen er basert på mjølk frå TINE sine 14200 eigarar.

Vaksdal Næringsråd

Vaksdal Næringsselskap AS

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Vekselbanken er ein sprek og oppegåande forretningsbank som har sitt marknadsområde på Voss med omland. Banken vart stifta i 1899.

Azets

Ledende leverandør av regnskap, lønn, bemanning og rådgivning. Gjennom teknologi og digitalt fokus effektiviserer vi rutiner og får innsikt i ditt marked

Vossafår

Truleg verdas beste fårepylse. Med kjærleik til handtverk og tradisjon, og framifrå arbeidslag. Vossafår er Noregs mest etne fårepylse.

Voss Byggsenter Eigedom AS

Lokal erfaring, kunnskap og bygging av hus og hytter i Vossaregionen. Over 25 år med prosjektering, sal og bygging av blinkhus/hytter. 15 tilsette i firma.

Voss Lyd AS

Voss Lyd har sidan 1998 levert lyd, lys og scenetekniske løsninger på vestlandet. Dei seinare åra har me og levert AV løysingar og gjort ein del innstallasjonsarbeid.

Voss Resort AS

Vestlandets største skisenter med 10 heisar og 40 km preparerte løyper som høver alle nivå. Voss Resort Bavallstunet leiger ut hytter/leiligheter heile året, med skianlegget som næraste nabo.

Vossakjøt AS

Vossakjøt AS, Draugsvoll. 5713 Vossestrand. Hovedkontakt dagleg leiar Arne Merkesdal.

Voss Active AS

Naturbaserte event og aktivitetar i Voss sin vakre natur året rundt! Eigen restaurant & friluftsspa samt Voss Klatrepark. Vi skreddarsyr ditt neste arrangement!

Voss Sparebank

Voss Sparebank

Voss Sparebank er ein sjølvstendig lokal sparebank stifta i 1843. Det primære marknadsområdet er Voss og omland. Banken tilbyr eit vidt spekter av tenester innan bank, forsikring, leasing og plassering.

Økonomisenteret Voss AS

Rekneskapskontor med fokus på kvalitetsprodukt, bruk av oppdaterte verktøy og ei utvida økonomisk rådgjeving.

Biltunet Voss

Biltunet Voss AS er merkeforhandlar for Ford, Mazda og Nissan person- og varebilar, samt at vi har verkstadavtale for Volvo. Biltunet forhandlar også Polaris snøscooter og ATV, samt BK-hengeren biltilhenger.

www.biltunet.no

Byggtorget Martin Lid Trelast AS

Leiren Laks

Leiren laks er ei verksemd som foredlar laks, ørret og regnbogeørret slik tidlegare generasjonar alltid har gjort det på garden.

www.leirenlaks.no

Vossabakst AS

Click here to add your own text

Stiftelsen Sosialbygget

Stiftelsen Sosialbygget er plassert i sentrum av Vossevangen og driv utleige av pensjonistbustader og lokale til merkantile leigetakarar.

Er du pensjonist heimehøyrande i Voss, oppegåande og istand til å stella deg sjølv så er du velkomen til å søkja bustad hjå oss.

www.sosialbygget.no

Tunge Ting AS

Tunge Ting as leverer spesialprodukter i betong til hele landet. Vår spesialitet er skreddersydde produkter i standard betong og GRC glassfiberbetong

www.tungeting.no

Captiva Asset Management

Captiva tilbyr privat egenkapitalstyring til investorar. Me oppnår verdiskaping for våre kundar gjennom aktivt eigarskap og hands-on styring.

www.captivacapital.no

Vestlandshus Voss AS

Vestlandshus Voss er eit veletablert byggjefirma som held til på Voss.
Me kan levere eit stort utval av hus, hytter og garasjer.

www.vestlandshus.no

Voss Holding

Arkoconsult

Voss Bygg og Landskap

Voss Bygg og Landskap, VBL, vart skipa 11. juni 2009.

Me tek på oss alle typar oppdrag frå heilt små til større totalentrepriser!

www.vossbl.no

NOBI

Nobi er eit leiande betong- og industrikonsern. Me produserar og leverar tenester inndelt i fem virksomhetsområder.
Vann og avløp – bygg – samferdsel – ferdigbetong og sandtak – hage park og gate.

www.nobi.no

Vangen elektriske AS

Me er din lokale elektrikar!

Som ein del av Thunestvedt
konsernet er me: Vestlandets leiande elektroentreprenør.

www.vangen-elektriske.no

Destinasjon Voss

Velkommen til Voss.

Voss er bygd for sterke opplevingar – heile året. Naturen og landskapet er inspirasjonskjelda bak det mangfaldet av aktivitetar du som tilreisande har å velje i. Anten du søkjer ein adrenalinfylt ferie eller berre vil nyta naturen i ditt eige tempo, er det alltid noko å finna på.

www.visitvoss.no

Voss Folkehøgskole

På Voss folkehøgskole vil du få eit år du aldri vil gløyme. Fantastisk natur, eit vakkert skuleanlegg, ein fot i gode tradisjonar, og ein fot i framtida.

www.voss.fhs.no

Friskus AS

Friskus AS utviklar brukarvenlege og innovative teknologiar og tenester for engasjerte og smarte samfunn.

www.societec.no

Invertapro AS

Invertapro produces high-quality protein based on the Tenebrio molitor larvae (Mealworm) and Hermetia illucens larvae (Black soldier fly) using waste-streams as resources to create a truly circular economy. Both insect species are especially well-suited for feed in the aquaculture and animal husbandry industries.

www.invertapro.com

Hardanger og Voss Museum

Museet byr på stor tematisk breidd og dekkjer eit stort geografisk område. Museet driv innsamling, bevaring, forsking og formidling tufta på kulturuttrykk frå fortid og samtid. Hardanger og Voss museum vart etablert som eit konsolidert museum i 2006.

www.hardangerogvossmuseum.no/aktuelt

150 Yards Ahead

150 Yards Ahead is a clothing label based in Voss, NO.

The label was fouded in 2016 as a tribute to all impressions and experiences making Our way.

www.150yardsahead.com/

Flåm AS

Flåm er den lille vakre bygda midt i hjertet av Fjord-Norge!

www.visitflam.com

Profil Emballasje

Profil Emballasje AS er en ledende produksjonsbedrift i Skandinavia innenfor kombinasjonen finere gaveemballasje og vakuumformet emballasje i plastmateriale. Det er de siste årene investert betydelig i moderne produksjonsmaskiner.

gb-design

gb-design er eit kreativt og sprudlande designbyrå med fokus på å utvikla god og funksjonell design som fungerer i praksis.
Eg er lidenskapleg oppteken av “det lille ekstra” – slik at du får det du ynskjer, har behov for og som gjev resultat.

www.gb-design.no

Voss Prenteverk

Voss Prenteverket

Voss Kommunikasjon

Voss Gondol

Nord-Europas største og mest moderne gondolbane! Frå 56 til 820 moh på mindre enn 7 minutt.

www.vossgondol.no