Koronaviruset

Informasjon i samband med koronaviruset

Til alle mål- og medlemsbedrifter i Næringshagen på Voss,

Situasjonen for alle ifm Corona-situasjonen er spesiell og utfordrende. Veldig spesiell og utfordrende. Jobben vår har alltid vært å følge dere i medgang og motgang og bidra til deres utvikling. Og det skal vi fortsette med. Også i krisetider. Dette står vi sammen om. Vi er her.


Vi er i full drift fra hjemmekontor og har tilpasset våre tjenester til situasjonen for å sørge for et videre godt næringsliv i regionen mens vi alle står i det.


Våre tjenester i forbindelse med situasjonen: 
Virtuell møteplass. Vi har opprettet en facebook-gruppe for dere alle med det formål å være den viktigste virtuelle møteplassen for næringslivet på tvers i regionen. Her vil vi dele nyttig informasjon, tips og erfaringer løpende. Alle får et forum til å dele erfaringer, bruk den aktivt! Nå mer enn noen gang er det viktig at vi alle står sammen. Det vil være representanter innen jus, bank, regnskap og oss for å svare på spørsmål. Representanter fra kommune og fylkeskommune blir invitert så de kan se hva som rører seg og hva behovet er.

Til Facebook gruppen– Tilpasset nyhetsbrev:
 Næringshagen og Destinasjon Voss vil samlet sende ut hyppige tilpassede nyhetsbrev til situasjonen for å hjelpe dere å navigere videre. – Dialog mot offentlige aktørere: Vi er også i dialog med kommune, fylkeskommune og øvrig tiltaksapparat om hvordan vi best kan håndtere situasjonen fra et næringslivsperspektiv og vil formidle det så snart det er klart. 

Hvordan påvirker situasjonen din bedrift? Fyll ut spørreundersøkelsen vi har laget i samarbeid med Voss Herad: 

Til spørreundersøkelsen


– Direkte bistand til alle målbedrifter: Vi vil ta raskt kontakt med alle for å kartlegge videre behov og hvordan vi kan bistå. Vi er her for dere. 

– Informasjonshub: Vi vil sitte med mye informasjon om behovet i næringslivet som blant annet dere formidler. Dette vil vi forvalte godt til nye løsninger fremover til fordel for dere.


Alle våre fysiske arrangementer, møteplasser og kurs er utsatt, men dette blir viktigere enn noen sinne å tilby når vi alle er tilbake. Mer informasjon om dette kommer. Kontoret er stengt, men vi er tilgjengelig på telefon/videomøter. 


Vi vil oppfordre alle til å stå sammen i dette, unngå smittespredning og vise omsorg så skal vi bygge dette opp igjen. 


Ikke nøl med å ta kontakt om dere har behov. Vi er her.