KONTORPLASS

Treng du kontor? Velkomen til eit innovativt miljø

Innovasjonshuben inneheld kontorplass i eit kreativt og fagleg miljø som stimulerer til nettverksbygging og synergiar. Her er det plass til mellom anna gründerar, frilansarar og pendlarar. Eit særs godt alternativ til heimekontor!


Det er gode moglegheiter for både arbeidsro og coworking, og dessutan kort veg til rådgjevarane i både Næringshagen og andre verksemder. Me held til i flotte lokale i nedre stasjon av Voss Gondol, med toget rett utanfor vindauget. 

Fasilitetar

Kontorplass
Tilgang 24/7
Tilgang til møterom
Wifi
Printer
Kaffe/te
Kantine
Nettverk

Alternativa under gjeld per månad, men me tilbyr òg andre tidsintervall avhengig av behova dine – til dømes ei veke. Kontakt oss i så fall for meir informasjon. Prisane vert indeksregulert 1. januar kvart år.

FAST PLASS

Kr 4000,-

ekskl. mva.

per månad

  • Kan setja att utstyr

ta kontakt

FLEksIBEL PLASS

kr 3000,-

ekskl. mva.  
per månad

  • Kan ikkje setja att utstyr

ta kontakt

Hjå oss sit mellom anna: