KONTORPLASS

Eit innovativt kontormiljø – innovasjonshuben

Innovasjonshuben inneheld kontorplass i eit kreativt og fagleg miljø som stimulerer til nettverksbygging og synergiar. Det er gode moglegheiter for både arbeidsro og coworking. I tillegg er det kort veg til rådgjevarane i Næringshagen på Voss og andre verksemder. Toget stoppar rett utanfor inngangsdøra.

Fasilitetar

Kontorplass
Tilgang 24/7 *
Wifi
Printer
Kaffe/te
Kantine
Nettverk

*Gjeld ikkje dagsplass
Kantine må tingast 24 timer på førehand. Pris kr 100,-

Leige av kontorplass

Næringshagen på Voss er ein innovasjonshub med sentrale lokale i nedre stasjon av Voss Gondol,
med toget rett utanfor vindauget. Her er det plass til gründerar, frilansarar, pendlarar og andre
uavhengige profesjonelle. Eit svært godt alternativ til heimekontor.
Prisar eks. mva

FLEXIKORT – 10 KLIPP

kr 1250,-

eks mva

  • Medlem
  • 10 KLIPP/DAGAR
Ta kontakt

FAST PLASS

Kr 3500,-

Eks. mva
pr mnd

  • Kan sette igjen utstyr
ta kontakt

FLEXIBEL PLASS

kr 2500,-

eks mva 
pr mnd

  • Kan ikkje setja att utstyr
ta kontakt

DAGSPLASS

kr 150,-

eks  mva
Per dag

  • Medlem/gründer
Ta kontakt

DAGSPLASS

kr 250,-

eks  mva
pr dag

  • Ikkje medlem
TA KONTAKT

Hos oss sitter:

Ynskjer du å verta medlem i
Næringshagen på Voss?
Ring eller send oss ei melding.

Kontakt oss