Seminar

Seminar

Internasjonalisering – Når, hvor, hvorfor og hvordan gå internasjonalt – og hva kan Innovasjon Norge bistå med?

Mange norske bedrifter vil før eller senere vurdere å eksportere eller ekspandere til utenlandsmarkedene, men har en rekke spørsmål knyttet til slik satsing. På dette miniseminaret tar vi for oss muligheter, utfordringer, praktiske forhold og andre relevante faktorer knyttet til internasjonalisering.

Eksempler på emner som gjennomgås:
– Hvordan støtter Innovasjon Norge internasjonal vekst? Oversikt over INs eksportrettede program og tjenester
– Analyse og planlegging. Finnes det et markedsgrunnlag, hvordan er konkurransesituasjonen, er det etterspørsel?
– Hvilket eller hvilke land bør jeg satse mot?
– Nasjonale lover, regler, forskrifter og retningslinjer
– Kulturelle forhold som må hensyntas – lokale skikker, kutyme, sedvane

Fra Innovasjon Norge kommer Sandra Vespestad (Rådgiver Internasjonalisering) og Rolf Sørland (Leder for Gründerteamet og tidligere leder av INs kontor i Italia og Canada) og informerer, og etterpå blir det diskusjon og mulighet for å stille spørsmål.

Tid: 29.september kl 12.00-15.00
Sted: Tyssedal Hotel, Gamle Oddaveg 3, 5770 Tyssedal

Påmelding her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.