Innovasjonskonferansen 2017

Innovasjonskonferansen 2017

VELKOMEN TIL INNOVASJONSKONFERANSE

Ein møteplass for gründerar, etablert næringsliv og alle dykk som er interesserte i innovasjon

 

På konferansen vil du få høyra om spanande gründerprosjekt, erfaringar frå etablerte aktørar og få kjennskap til nye idéar. Du vil få møta sentrale aktørar som bidreg til realisering av nyskapande idéar  og ikkje minst knyte kontaktar og hente inspirasjon!

Tid: 16 februar 2017 kl 11:30 – 15:00

Stad: Voss Kulturhus

 

Agenda:

Kl.11.30  Lunsj og registrering

Kl.12.00  Velkomen v/ordførar Hans-Erik Ringkjøb

Kl.12.15  Connect vest v/Hege Elvestad og Hans Petter Torsvik, Nordcap «Innovasjon og   nyskaping i etablerte bedrifter»

Kl.12.35  Eidfjord Fjell & FjordHotel v/Borghild Vik«Nyskaping og vertskapsrolla i vakre Hardanger».

Kl.12.55  Invertapro AS v/Alexander Solstad Ringheim «Frå avfall til ressursar –   insekt i oppdrettsnæringa»

Kl.13.15  Pause

Kl.13.40  Nyskapingsprisen utdeling v/Sparebanken vest v/Asgeir Løno og   Sparebankstiftinga Hardanger v/Jakob Dyrkolbotn.

Kl.14.00  Emberlight AS v/Bjørn Slettemark «Innovasjon i den virtuelle verklegheita»

Kl.14.20  Leieting.no v/Christer Hansen Eriksen «Presentasjon av portalen leieting.no»

Kl.14.40  KPMG v/Knut Olav Karlsen «Sentrale trekk som skiljer ein gründer som   lykkast i høve ein som ikkje lykkast- presentasjon av gjennomført studie av 2 case»

Konferansen er gratis.
Påmelding innan fredag 10.02.2017 via denne linken

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.