Hanne Hedenstad

Hanne er fra Austlandet og flytta til Voss i 2013 på grunn av merkevaren Voss. Hun er svært fascinert av kulturen som menneskene, næringslivet og det offentlege i bygda har skapt. Sterk interesse for å ta del i å vidareutvikle vekstpotensialet til regionen

Hanne er utdanna frå Norges Handelshøyskole i Bergen med ein master i økonomisk styring. Hun har erfaring som rådgjevar i Ernst & Young i Oslo, Stavanger og Bergen innanfor ulike bransjar og fagområde samt leda ein større omstillingsprosess i ein lokal bedrift på Voss.

Med positivitet, engasjement, samarbeid og vilje til å sjå løysingar er Hanne overtydd om at ingen utfordring er for stor. Berre interessant.

Ring HanneSend mail

Ta kontakt