Hanne Hedenstad

Hanne er dagleg leiar i Næringshagen, og har ein master i økonomisk styring frå NHH. Ho har mangeårig røynsle som rådgjevar i Ernst & Young i Oslo, Stavanger og Bergen innanfor ulike bransjar og forretningsområde, og arbeider no med endringsleiing, forretningsutvikling, personalleiing, prosessforbetring, økonomistyring, marknadsføring, sal og rekneskap.


Hanne er opphavleg frå Austlandet, men gjorde vossing av seg i 2013 grunna merkevara Voss. Ho er særs fascinert av naturen, kulturen, menneska, næringslivet og det offentlege, og brenn for å vidareutvikle vekstpotensialet i regionen. Med positivitet, engasjement, samarbeid og vilje til å sjå løysingar er Hanne overtydd om at ingen utfordring er for stor. Berre interessant.

Ring HanneSend mail

Ta kontakt