Kva er gründerhjelp?

Det er å sjå mogelegheiter og utfordringar saman med gründer, eller saman med gründer og andre aktørar frå næringslivet.

Kontakt gründerhjelpen

Sissel Mugås Bjørkhaug

E-postsissel@nhvoss.no
Telefon: 957 49 470
Kontoradresse: Skulegata 14

Kven er gründerhjelpa til for?

  • Dei som har ein idé som dei ynskjer å utvikla – gründer i startfase
  • Dei som har starta opp utviklingsarbeidet sitt, men er relativt tidleg i utviklinga
  • Dei som har ei etablert bedrift som dei ynskjer å vidareutvikla – knoppskyting

Kva type hjelp kan ein gründer få?

  • Rådgjeving
  • Mentorordning
  • Tilgang til nettverk, lokalt, regionalt og nasjonalt
  • Kompetanseheving – seminar på Voss
  • Tilgang til kontor, møterom osv.