Arrangement

Me tilrettelegg og tilbyr i løpet av året ei rekkje spanande, lærerike og nyttige arrangement som bransjetreff, happenings, kurs, foredrag og fagseminar, som gir medlemmane våre både fagleg utvikling og moglegheit for nettverksbygging. Men like viktig er samlingar av meir sosial karakter, der det i større grad handlar om kos, mingling og avslapning.

Arrangement er nemleg eit sentralt satsingsområde for oss, og våre arrangementsansvarlege jobbar dedikert med utvikling, konseptualisering, planlegging og gjennomføring. Eit arrangementshjul er heile tida tilgjengeleg på nett, og vert kontinuerleg oppdatert. Du finn det her. Mange slike samlingar er gratis, for andre betaler ein ein mindre eigenandel, medan nokon – til dømes kurs – vil kosta litt meir.

Arrangementshjulet er kontinuerleg under arbeid. Om du ikkje finn all informasjon du treng, så tek du kontakt med Lilly


Kommande arrangement

Last Tuesday Voss

LAST TUESDAY

Endeleg er det klart for Last Tuesday igjen! Me er no ein organisasjon med over 200 medlemsbedrifter, og Last Tuesday er ein fin arena for å møte andre verksemder på[…]

Read more

Seminar

Internasjonalisering – Når, hvor, hvorfor og hvordan gå internasjonalt – og hva kan Innovasjon Norge bistå med? Mange norske bedrifter vil før eller senere vurdere å eksportere eller ekspandere til[…]

Read more

Makroseminar 2021

Næringshagen på Voss og Vekselbanken inviterer til makroseminar med Jan Ludvig Andreassen. Seminaret vil fokusera på status for global-, nasjonal- og regional økonomi – sett både frå ein makroøkonom og[…]

Read more

Basiskurs i styrearbeid

Dette kurset er for deg som er eigar, leiar eller styredeltakar som ynskjer å ha eit godt og verdiskapande styre.

Read more