Arrangement

Me tilrettelegg og tilbyr i løpet av året ei rekkje spanande, lærerike og nyttige arrangement som bransjetreff, happenings, kurs, foredrag og fagseminar, som gir medlemmane våre både fagleg utvikling og moglegheit for nettverksbygging. Men like viktig er samlingar av meir sosial karakter, der det i større grad handlar om kos, mingling og avslapning.

Arrangement er nemleg eit sentralt satsingsområde for oss, og våre arrangementsansvarlege jobbar dedikert med utvikling, konseptualisering, planlegging og gjennomføring. Eit arrangementshjul er heile tida tilgjengeleg på nett, og vert kontinuerleg oppdatert. Du finn det her. Mange slike samlingar er gratis, for andre betaler ein ein mindre eigenandel, medan nokon – til dømes kurs – vil kosta litt meir.

Arrangementshjulet er kontinuerleg under arbeid. Om du ikkje finn all informasjon du treng, så tek du kontakt med Lilly

Kommande arrangement

Miniseminar

Digitalt: Miniseminar om tilskotsmidlar og søknadsskriving 
Torsdag 25. mars

Miniseminar

Digitalt: Miniseminar om tilskotsmidlar og søknadsskriving 
Torsdag 25. mars