Innovasjonskonferansen 2019

Innovasjonskonferansen 2019

Innovasjonskonferansen 2019

VELKOMEN TIL INNOVASJONSKONFERANSEN

Ein møteplass for gründerar, etablert næringsliv og alle dykk som er interesserte i innovasjon

Næringshagen på Voss i samarbeid med Voss kommune, Sparebanken Vest og Næringshagen i Hardanger vil herved invitera dykk til innovasjonskonferansen 2019.
På konferansen vil du få høyra om spanande gründerprosjekt, erfaringar får etablerte aktørar og få kjennskap til nye idéar. Du vil få møta sentrale aktørar som bidreg til realisering av nyskapande idéar og ikkje minst knyte kontaktar og hente inspirasjon!

Tid og sted: 14. Mars kl 11.30 – 15.00 Voss Kulturhus
Pris: 400 NOK – Lunsj inkludert i prisen

 

Eventbrite - Innovasjonskonferansen 2019

Agenda:

Havbrukskollektivet Fra Landbruk til Havbruk – Ein gründer si reise over 15 år

Christian Erichsen har bakgrunn fra Forsvaret og 20+ års erfaring fra ulike bransjer innen Bank og finans, Media, Telecom, it og Aquakultur som prosjektleder, forretningsutvikler og leder. De siste 14+ årene som gründer og tidligfaseinvestor hvor jeg har hatt gleden av å være med på en reise fra ide til internasjonal suksess. Vi har jobbet med noen av verdens mest krevende kunder innen media og hjulpet en rekke digitale selskaper innen ulike sektorer.  Siste engasjement er etablering av Bergens privateide Co-working space for vekstselskaper, Bergen.Works og bedriftsnettverket «Havbrukskollektivet»

Myrkdalen – Der ingen skulle tru…
I januar 2003 opna Voss Fjellandsby sitt fyrste skitrekk. På den tida stod dei lokale damene for heimelaga mat i brakkeriggen like ved parkeringsplassen. Skiutleiga fann ein vegg i vegg, og skiskulen på benken utanfor. Det fyrste året var miljøet så lite at dei fleste var på fornamn med kvarandre – både tilsette og gjester. Etter den fyrste sesongen vart det presentert store planar for den vidare utviklinga. Med ein heilskapleg plan i botn var strategien å bygga stein på stein og presentera noko nytt kvart einaste år. Kaia Finne tek deg med på ei reise frå jordbruksbygd til reiselivsdestinasjon av internasjonal klasse.
v/ Kaia Finne – Marknadsdirektør

Fjåk Sjokolade Elskelig sjokolade for alle

Heimelaga kvalitetssjokolade frå ein fjordbunn i Hardangerfjorden som på kort tid har vunne fleire prisar i internasjonale gastronomiprisar. Med 19 prisar i 2018 så har dei klart å setta kvalitetssjokolade på agendaen. «Kvalitetssjokolade er eit levande produkt som smaker ulikt frå sesong til sesong – akkurat som vin. Men det merker man jo ikke på den sjokoladen man får i butikken nå»
Siv og Agurtxane skal ta oss med på ei kakaoreisa i Hardanger og fortelje om den korte men smakfulle historia til Fjåk
v/ Siv Hereid og Agurtxane Concellon, Gründerar

Trolltunga ActiveDet er i motbakke det går oppover

Gryande hotellkonkurs la grunnlaget. Turistane reiste villig gjennom Odda mellom fossar, fjord og fjell, men fann ikkje grunnar tidkonsumerande nok til å velge overnattingsdøger her. Det hjalp lite da den verdskjende reisehandboka «Lonely Planet» gjorde Odda til det råtne eplet i Hardanger tidleg på 2000-talet. Trassig bretta lokale gründarar opp ermene for å visa verda kva dei gjekk glipp av og Trolltunga Active vart etablert. Erle Hauso tek deg med opp den bratte bakken mot sosiale medier-vidunderet Trolltunga og let deg kjenna på sveitten, tårene og gledene til dei som har stått bak og planane vidare
v/ Erle Hauso – Sals- og marknadssjef i Trolltunga Active og Trolltunga Hotel

Ungt Entreprenørskap – Morgondagens Arbeidsskaparar

«Hvordan gjøre morgendagens helter rustet/klare for arbeidslivet. Entreprenørskap og Intraprenørskap er kunnskap som er avgjørende for næringslivet, samtidig som bærekraft og teknologi/digitalisering allerede står langt fremme i førersetet»
v/ Ida Maage Elstad – Ungt Entreprenørskap

Vossavågar – Ungdommeleg multisport

VG2 villmarkslinja på Voss vidaregåande skule har starta ei ungdomsbedrift som heiter Vossavågar – ein multisportkonkurranse for deg som likar friluftsliv og fysisk aktivitet, eller berre ynskjer å utfordra deg sjølv på nye områder
v/Elevar på Voss Vidaregåande Skule

Playwell – Sosial Gaming

«Barn og ungdom sitter mye hjemme foran skjermer, og gaming blir ofte nevnt som en mulig årsak til ensomhet i dagens generasjon.
Vi vil gjøre om på denne problemstillingen ved å bruke gaming som et sosialt verktøy til å skreddersy gamingarrangementer til private og offentlige aktører.
Dette innebærer utleie, frakt og rigging av spillutstyr. Samt en instruktør som skreddersyr et opplegg til målgruppen for å sikre ønsket sosial aktivitet»
v/ Constandino Leiva – CEO & Co-Founder

Eventbrite - Innovasjonskonferansen 2019

PÅMELDING INNAN 11. mars

 

Innovasjonskonferansen 2018

Innovasjonskonferansen 2018

VELKOMEN TIL INNOVASJONSKONFERANSEN

Ein møteplass for gründerar, etablert næringsliv og alle dykk som er interesserte i innovasjon

Næringshagen på Voss i samarbeid med Voss kommune, Sparebanken Vest og Næringshagen i Hardanger vil herved invitera dykk til årets innovasjonskonferanse.
På konferansen vil du få høyra om spanande gründerprosjekt, erfaringar får etablerte aktørar og få kjennskap til nye idéar. Du vil få møta sentrale aktørar som bidreg til realisering av nyskapande idéar og ikkje minst knyte kontaktar og hente inspirasjon!

Tid og sted: 8. Mars kl 11.30 – 15.00 Voss Kulturhus
Pris: 300 NOK – Lunsj inkludert i prisen

Agenda:

Kl. 11.30 Lunsj og registrering

Kl. 12.00 Velkomen v/ Ordførar Hans-Erik Ringkjøb

Kl. 12.15 «Grip mulighetene» Fec AS v/ Kathrine Molvik, sveiseingeniør, gründer og vinnar av prisen «Female Entrepreneur 2016»

Kl. 12.35 «Stolte tradisjonar – ny næring» HMV Gruppa v/ Steinar Hjørnevik, dagleg leiar

Kl. 12.55 «Handtverk og teknologi – Hardingfelemakeri anno 2018» Gjerde Felemakeri v/ Ole Gjerde, musiker og gründer

Kl. 13.15 Pause med smaksprøvar av lokalmat

Kl. 13.45 Utdeling av gründerstipend frå Sparebanken Vest v/ Asgeir Løno, regionbanksjef

Kl. 14.00 «Fra idé til suksess» Hackit As v/ Vegard Ertvaag, maskinist og gründer

Kl.14.20 «Friskus – kjenn deg verdifull» Friskus AS v/ Lene Sælen, produkteigar

Kl. 14.40 «Norges hyggeligste turistkontor» Handelslaget i Ulvik v/ Vibeke Korsnes, dagleg leiar i Ulvik næringslag og Natalia Golis, næringsutviklar i Ulvik

Kl. 15.00 Avslutning

 

Påmelding via denne lenkja innan måndag 5. Mars

Last Tuesday Oktober 2017

Last Tuesday Oktober 2017

Last Tuesday Oktober 2017

 

Næringshagen på Voss og Destinasjon Voss har gleda av å invitera dykk til Last Tuesday arrangement for Oktober

Tema for dagen er:
DATAINNBROT – Korleis kan du førebyggje verksemda di mot hackar-angrep?

Tysdag 31. Oktober

KL 1500-1630

Lokale til Næringshagen på Voss

Påmelding til denne lenkja, innan Måndag 30. Oktober kl.1200

 

Program:

Månadens bedrift: HMV AS, ved Steinar Hjørnevik

Presentasjon av verksemda

 

Voss Kommunikasjon: Dagleg Leiar Tore Nyborg

Både små og store verksemder i Vossabygda har i det siste året blitt råka av dataangrep. Tore Nyborg frå Voss Kommunikasjon gjev oss praktiske råd på korleis verksemda di skal unngå hackar-angrep.

Nyskapingspris

Sparebankstiftinga Hardanger og Sparebanken Vest lanserer Nyskapingspris for Hardanger og Voss i samarbeid med Næringshagen i Hardanger, Næringshagen i Odda og Næringshagen på Voss

Sparebanken Vest og Sparebankstiftinga i Hardanger går saman og opprettar ein nyskapingspris på 100,000 kroner som skal delast ut i vinter. Næringshagane plussar på med ei rådgjevninsgspakke til verdi av 50,000 som prisvinnar vil nyta godt av og som kan innehalde kontorplass i eit nyskapande miljø, rådgjeving, nettverksressursar og profilering.

Målet med prisen er å auka fokus på nyskaping og entreprenørskap, medverka til utvikling og lansering av bærekraftige produkt og tenester, motivera til gründerskap ved å profilera dei gode historiene og styrke samarbeidet mellom Hardanger og Voss innan innovasjon og nyskaping. Det å stimulera til nyskaping og nytenking er veldig viktig i dagens samfunn der endringtakten er så rask og vil vonleg vera med å sikra eit slagkraftig næringsliv i regionen òg i framtida.

Kriteria for å få prisen er at verksemda må vera innovativ, for eksempel skape eit nytt produkt/teneste, anvende nye produksjonsmåtar, løyse ei oppgåve på ein ny måte, ved bruk av nye materialar eller liknande. Vinnaren må ha stort potensiale for vekst og nye arbeidsplassar som utviklar lokalsamfunnet.

Prisen kan delast ut til verksemder, gründerar og utviklingsprosjekt. Nominasjonsprosessen starta 1. desember og vil gå fram til 31.12.2016. Kvar næringshage skal nominere opp til to verksemder som har utmerka seg som nyskapande. Næringshagane vil ta imot nominasjonar, samt vurdere medlemsverksemder.

Ei styringsgruppe beståande av representantar frå dei forskjellige næringshagane, banken og sparebankstiftinga vil deretter kåra vinnarane, som vil få tildelt prisen på Hardanger og Voss Innovasjonskonferanse medio februar.

Kommentar frå regionbanksjef i Sparebanken Vest Asgeir Løno:

«Dei siste åra har me prioritert ålmennyttinge gåver til frivillig sektor, spesielt idrett og kultur som involverer born og unge. No med aukande moglegheiter til å gje gåver vil me freiste å gjere ein forskjell også med utvikling av næringslivet på vestlandet»

Prisen og merksemda rundt denne er ein fin måte å rette merksemda mot nyskaping og entreprenørskap. Vi oppmodar om innspel til kven som fortener og er verdig ein slik pris seier Marie Oppheim  Næringshagen i Odda, Sissel M Bjørkhaug i Næringshagen på Voss og Sigmund Vereide i Næringshagen i Hardanger.

Asgeir Løno, tlf 905 05 267 email: asgeir.lono@spv.no