Innovasjonskonferansen 2019

Innovasjonskonferansen 2019

Innovasjonskonferansen 2019

VELKOMEN TIL INNOVASJONSKONFERANSEN

Ein møteplass for gründerar, etablert næringsliv og alle dykk som er interesserte i innovasjon

Næringshagen på Voss i samarbeid med Voss kommune, Sparebanken Vest og Næringshagen i Hardanger vil herved invitera dykk til innovasjonskonferansen 2019.
På konferansen vil du få høyra om spanande gründerprosjekt, erfaringar får etablerte aktørar og få kjennskap til nye idéar. Du vil få møta sentrale aktørar som bidreg til realisering av nyskapande idéar og ikkje minst knyte kontaktar og hente inspirasjon!

Tid og sted: 14. Mars kl 11.30 – 15.00 Voss Kulturhus
Pris: 300 NOK – Lunsj inkludert i prisen

Agenda:

Info kjem

Kl. 15.00 Avslutning

 

Påmelding kjem i februar

 

Innovasjonskonferansen 2018

Innovasjonskonferansen 2018

VELKOMEN TIL INNOVASJONSKONFERANSEN

Ein møteplass for gründerar, etablert næringsliv og alle dykk som er interesserte i innovasjon

Næringshagen på Voss i samarbeid med Voss kommune, Sparebanken Vest og Næringshagen i Hardanger vil herved invitera dykk til årets innovasjonskonferanse.
På konferansen vil du få høyra om spanande gründerprosjekt, erfaringar får etablerte aktørar og få kjennskap til nye idéar. Du vil få møta sentrale aktørar som bidreg til realisering av nyskapande idéar og ikkje minst knyte kontaktar og hente inspirasjon!

Tid og sted: 8. Mars kl 11.30 – 15.00 Voss Kulturhus
Pris: 300 NOK – Lunsj inkludert i prisen

Agenda:

Kl. 11.30 Lunsj og registrering

Kl. 12.00 Velkomen v/ Ordførar Hans-Erik Ringkjøb

Kl. 12.15 «Grip mulighetene» Fec AS v/ Kathrine Molvik, sveiseingeniør, gründer og vinnar av prisen «Female Entrepreneur 2016»

Kl. 12.35 «Stolte tradisjonar – ny næring» HMV Gruppa v/ Steinar Hjørnevik, dagleg leiar

Kl. 12.55 «Handtverk og teknologi – Hardingfelemakeri anno 2018» Gjerde Felemakeri v/ Ole Gjerde, musiker og gründer

Kl. 13.15 Pause med smaksprøvar av lokalmat

Kl. 13.45 Utdeling av gründerstipend frå Sparebanken Vest v/ Asgeir Løno, regionbanksjef

Kl. 14.00 «Fra idé til suksess» Hackit As v/ Vegard Ertvaag, maskinist og gründer

Kl.14.20 «Friskus – kjenn deg verdifull» Friskus AS v/ Lene Sælen, produkteigar

Kl. 14.40 «Norges hyggeligste turistkontor» Handelslaget i Ulvik v/ Vibeke Korsnes, dagleg leiar i Ulvik næringslag og Natalia Golis, næringsutviklar i Ulvik

Kl. 15.00 Avslutning

 

Påmelding via denne lenkja innan måndag 5. Mars

Last Tuesday Oktober 2017

Last Tuesday Oktober 2017

Last Tuesday Oktober 2017

 

Næringshagen på Voss og Destinasjon Voss har gleda av å invitera dykk til Last Tuesday arrangement for Oktober

Tema for dagen er:
DATAINNBROT – Korleis kan du førebyggje verksemda di mot hackar-angrep?

Tysdag 31. Oktober

KL 1500-1630

Lokale til Næringshagen på Voss

Påmelding til denne lenkja, innan Måndag 30. Oktober kl.1200

 

Program:

Månadens bedrift: HMV AS, ved Steinar Hjørnevik

Presentasjon av verksemda

 

Voss Kommunikasjon: Dagleg Leiar Tore Nyborg

Både små og store verksemder i Vossabygda har i det siste året blitt råka av dataangrep. Tore Nyborg frå Voss Kommunikasjon gjev oss praktiske råd på korleis verksemda di skal unngå hackar-angrep.

Nyskapingspris

Sparebankstiftinga Hardanger og Sparebanken Vest lanserer Nyskapingspris for Hardanger og Voss i samarbeid med Næringshagen i Hardanger, Næringshagen i Odda og Næringshagen på Voss

Sparebanken Vest og Sparebankstiftinga i Hardanger går saman og opprettar ein nyskapingspris på 100,000 kroner som skal delast ut i vinter. Næringshagane plussar på med ei rådgjevninsgspakke til verdi av 50,000 som prisvinnar vil nyta godt av og som kan innehalde kontorplass i eit nyskapande miljø, rådgjeving, nettverksressursar og profilering.

Målet med prisen er å auka fokus på nyskaping og entreprenørskap, medverka til utvikling og lansering av bærekraftige produkt og tenester, motivera til gründerskap ved å profilera dei gode historiene og styrke samarbeidet mellom Hardanger og Voss innan innovasjon og nyskaping. Det å stimulera til nyskaping og nytenking er veldig viktig i dagens samfunn der endringtakten er så rask og vil vonleg vera med å sikra eit slagkraftig næringsliv i regionen òg i framtida.

Kriteria for å få prisen er at verksemda må vera innovativ, for eksempel skape eit nytt produkt/teneste, anvende nye produksjonsmåtar, løyse ei oppgåve på ein ny måte, ved bruk av nye materialar eller liknande. Vinnaren må ha stort potensiale for vekst og nye arbeidsplassar som utviklar lokalsamfunnet.

Prisen kan delast ut til verksemder, gründerar og utviklingsprosjekt. Nominasjonsprosessen starta 1. desember og vil gå fram til 31.12.2016. Kvar næringshage skal nominere opp til to verksemder som har utmerka seg som nyskapande. Næringshagane vil ta imot nominasjonar, samt vurdere medlemsverksemder.

Ei styringsgruppe beståande av representantar frå dei forskjellige næringshagane, banken og sparebankstiftinga vil deretter kåra vinnarane, som vil få tildelt prisen på Hardanger og Voss Innovasjonskonferanse medio februar.

Kommentar frå regionbanksjef i Sparebanken Vest Asgeir Løno:

«Dei siste åra har me prioritert ålmennyttinge gåver til frivillig sektor, spesielt idrett og kultur som involverer born og unge. No med aukande moglegheiter til å gje gåver vil me freiste å gjere ein forskjell også med utvikling av næringslivet på vestlandet»

Prisen og merksemda rundt denne er ein fin måte å rette merksemda mot nyskaping og entreprenørskap. Vi oppmodar om innspel til kven som fortener og er verdig ein slik pris seier Marie Oppheim  Næringshagen i Odda, Sissel M Bjørkhaug i Næringshagen på Voss og Sigmund Vereide i Næringshagen i Hardanger.

Asgeir Løno, tlf 905 05 267 email: asgeir.lono@spv.no