Last Tuesday November 2017

Last Tuesday November 2017

Næringshagen på Voss og Destinasjon Voss har gleda av å invitera dykk til Last Tuesday November 2017

Tema for dagen er PERSONALLEIING

Tysdag 28. November
Klokka 1500 – 1630
Lokalene til Næringshagen på Voss
Påmelding til denne lenkja, innan Måndag 27. November kl 1200

Påmelding her

 

Program:

Månadens bedrift: Friskus, ved dagleg leiar Sigrid Petersson Nedkvitne
Presentasjon av verksemda

 

Voss Gymnas: rektor Unn Fauskanger – Vegen mot nye Voss Gymnas
Kva for nokre utfordrunar møtar ein som leiar når seks skular skal bli til to? Rektor Fauskanger kjem for å fortelja om samanslåinga av de seks vidaregåande skulane på Voss og i Ulvik. Korleis har vegen vore? Korleis står skulen i dag? Og kor går vegen vidare?

 

Flåm AS: HR direktør Nils Asbjørn Lie – Leiaren som rollemodell – tillit som grunnlag for vekst og utvikling
Kva resultat skapar tryggleik og openheit i ein organisasjon? Kva er det som motiverer og engasjerer tilsette?

 

Last Tuesday November 2017

 

 

Last Tuesday Oktober 2017

Last Tuesday Oktober 2017

Last Tuesday Oktober 2017

 

Næringshagen på Voss og Destinasjon Voss har gleda av å invitera dykk til Last Tuesday arrangement for Oktober

Tema for dagen er:
DATAINNBROT – Korleis kan du førebyggje verksemda di mot hackar-angrep?

Tysdag 31. Oktober

KL 1500-1630

Lokale til Næringshagen på Voss

Påmelding til denne lenkja, innan Måndag 30. Oktober kl.1200

 

Program:

Månadens bedrift: HMV AS, ved Steinar Hjørnevik

Presentasjon av verksemda

 

Voss Kommunikasjon: Dagleg Leiar Tore Nyborg

Både små og store verksemder i Vossabygda har i det siste året blitt råka av dataangrep. Tore Nyborg frå Voss Kommunikasjon gjev oss praktiske råd på korleis verksemda di skal unngå hackar-angrep.