Frå idé til marknad

Frå idé til marknad 03. april 2019

Velkommen til inspirerande kurs om gründerskap.

PÅMELDING

 

Vegen frå idé til marknad startar med å la kundane avgjera om idéen din er god. På samlinga vil du læra korleis du kan gå fram for å testa og videreutvikla idéen din, og korleis Innovasjon Norge kan hjelpa deg på vegen. Dette er eit kurs for deg som vurderer å starte opp eiga verksemd eller som er gründer og har nyleg starta opp.

 

Knoppskyting og vidareutvikling

Dette kurset er primært tenkt for gründerar, men metodikken me går gjennom er også relevant for etablert næringsliv. Nyskaping og vidareutvikling for å styrke sitt konkurransefortrinn er viktig for alle aktørar. Me vil derfor oppfordra etablert næringsliv med ynskje om ekspansjon i nye marknader, om å delta.

Presentasjonsrunde

I byrjinga av kurset vil me ha ein kort presentasjosrunde der alle fortel litt om kven dei er, og kvifor dei er her. Dette er sjølvsagt frivillig, men me oppfordrar alle til å dela ideen sin med mindre du jobbar med noko som du tror kan patenteres. Da er ofte ein større risiko å ikkje fortelja folk om kva du driver med, enn å tia og risikkera at ingen veit om dykk.

Smart oppstart

Korleis kan du jobba smart med forretningsideen din slik at du er sikrare på at markande vil ha det du tenker tilby? Dette vil være temaet i fyrste del av kurset. Du kan lese meir om dette her LEAN Start-Up metoden og her om korleis du kan laga ein forretningsmodell

Etablerartilskot

Korleis søkjer du om finansiering frå Innovajson Norge for å testa ut og viderautvikla ideen din? Me går gjennom krav, reglar og gode råd. Du kan lesa meir om dette her om etablerartilskot

Nettverk og kompetanse

Høyr om andre tilbod frå Innovasjon Norge og lokale samarbeidspartnerar.

Korte, individuelle møter (speedate – 15 minuttar)

Me vel ut individuelle møter der me ser moglegheiter for å kunne gi støtte/råd. Dersom du svarer på disse spørsmåla i presentasjonen så er sjansane større for at du får ein samtale.

  • Kven er kundane/marknaden?
  • Kva problem/behov tenker du å løysa?
  • Kva har du tenkt å utvikla? (produkt/teneste/anna)
  • Kven er du og ditt team, og kvifor skal akkurat dere gjøre dette?
  • Kva opplever du som den største utfordringa der du står nå?

Kurset passar også for deg som har ei etablert verksemd, som ein ynskjer å vidareutvikle.

Tid: 03. april kl. 1600-1800

Sted: Næringshagen på Voss
Skulegata 14, 5700 Voss

 

Les meir på Innovasjon Norge sine sider og meld deg på innan 02. april her:

PÅMELDING

Innovasjonskonferansen 2019

Innovasjonskonferansen 2019

Innovasjonskonferansen 2019

VELKOMEN TIL INNOVASJONSKONFERANSEN

Ein møteplass for gründerar, etablert næringsliv og alle dykk som er interesserte i innovasjon

Næringshagen på Voss i samarbeid med Voss kommune, Sparebanken Vest og Næringshagen i Hardanger vil herved invitera dykk til innovasjonskonferansen 2019.
På konferansen vil du få høyra om spanande gründerprosjekt, erfaringar får etablerte aktørar og få kjennskap til nye idéar. Du vil få møta sentrale aktørar som bidreg til realisering av nyskapande idéar og ikkje minst knyte kontaktar og hente inspirasjon!

Tid og sted: 14. Mars kl 11.30 – 15.00 Voss Kulturhus
Pris: 400 NOK – Lunsj inkludert i prisen

 

Eventbrite - Innovasjonskonferansen 2019

Agenda:

Havbrukskollektivet Fra Landbruk til Havbruk – Ein gründer si reise over 15 år

Christian Erichsen har bakgrunn fra Forsvaret og 20+ års erfaring fra ulike bransjer innen Bank og finans, Media, Telecom, it og Aquakultur som prosjektleder, forretningsutvikler og leder. De siste 14+ årene som gründer og tidligfaseinvestor hvor jeg har hatt gleden av å være med på en reise fra ide til internasjonal suksess. Vi har jobbet med noen av verdens mest krevende kunder innen media og hjulpet en rekke digitale selskaper innen ulike sektorer.  Siste engasjement er etablering av Bergens privateide Co-working space for vekstselskaper, Bergen.Works og bedriftsnettverket «Havbrukskollektivet»

Myrkdalen – Der ingen skulle tru…
I januar 2003 opna Voss Fjellandsby sitt fyrste skitrekk. På den tida stod dei lokale damene for heimelaga mat i brakkeriggen like ved parkeringsplassen. Skiutleiga fann ein vegg i vegg, og skiskulen på benken utanfor. Det fyrste året var miljøet så lite at dei fleste var på fornamn med kvarandre – både tilsette og gjester. Etter den fyrste sesongen vart det presentert store planar for den vidare utviklinga. Med ein heilskapleg plan i botn var strategien å bygga stein på stein og presentera noko nytt kvart einaste år. Kaia Finne tek deg med på ei reise frå jordbruksbygd til reiselivsdestinasjon av internasjonal klasse.
v/ Kaia Finne – Marknadsdirektør

Fjåk Sjokolade Elskelig sjokolade for alle

Heimelaga kvalitetssjokolade frå ein fjordbunn i Hardangerfjorden som på kort tid har vunne fleire prisar i internasjonale gastronomiprisar. Med 19 prisar i 2018 så har dei klart å setta kvalitetssjokolade på agendaen. «Kvalitetssjokolade er eit levande produkt som smaker ulikt frå sesong til sesong – akkurat som vin. Men det merker man jo ikke på den sjokoladen man får i butikken nå»
Siv og Agurtxane skal ta oss med på ei kakaoreisa i Hardanger og fortelje om den korte men smakfulle historia til Fjåk
v/ Siv Hereid og Agurtxane Concellon, Gründerar

Trolltunga ActiveDet er i motbakke det går oppover

Gryande hotellkonkurs la grunnlaget. Turistane reiste villig gjennom Odda mellom fossar, fjord og fjell, men fann ikkje grunnar tidkonsumerande nok til å velge overnattingsdøger her. Det hjalp lite da den verdskjende reisehandboka «Lonely Planet» gjorde Odda til det råtne eplet i Hardanger tidleg på 2000-talet. Trassig bretta lokale gründarar opp ermene for å visa verda kva dei gjekk glipp av og Trolltunga Active vart etablert. Erle Hauso tek deg med opp den bratte bakken mot sosiale medier-vidunderet Trolltunga og let deg kjenna på sveitten, tårene og gledene til dei som har stått bak og planane vidare
v/ Erle Hauso – Sals- og marknadssjef i Trolltunga Active og Trolltunga Hotel

Ungt Entreprenørskap – Morgondagens Arbeidsskaparar

«Hvordan gjøre morgendagens helter rustet/klare for arbeidslivet. Entreprenørskap og Intraprenørskap er kunnskap som er avgjørende for næringslivet, samtidig som bærekraft og teknologi/digitalisering allerede står langt fremme i førersetet»
v/ Ida Maage Elstad – Ungt Entreprenørskap

Vossavågar – Ungdommeleg multisport

VG2 villmarkslinja på Voss vidaregåande skule har starta ei ungdomsbedrift som heiter Vossavågar – ein multisportkonkurranse for deg som likar friluftsliv og fysisk aktivitet, eller berre ynskjer å utfordra deg sjølv på nye områder
v/Elevar på Voss Vidaregåande Skule

Playwell – Sosial Gaming

«Barn og ungdom sitter mye hjemme foran skjermer, og gaming blir ofte nevnt som en mulig årsak til ensomhet i dagens generasjon.
Vi vil gjøre om på denne problemstillingen ved å bruke gaming som et sosialt verktøy til å skreddersy gamingarrangementer til private og offentlige aktører.
Dette innebærer utleie, frakt og rigging av spillutstyr. Samt en instruktør som skreddersyr et opplegg til målgruppen for å sikre ønsket sosial aktivitet»
v/ Constandino Leiva – CEO & Co-Founder

Eventbrite - Innovasjonskonferansen 2019

PÅMELDING INNAN 11. mars

 

Frå idé til marknad

Velkommen til inspirerande kurs om gründerskap.

 

Vegen frå idé til marknad startar med å la kundane avgjera om idéen din er god. På samlinga vil du læra korleis du kan gå fram for å testa og videreutvikla idéen din, og korleis Innovasjon Norge kan hjelpa deg på vegen. Dette er eit kurs for deg som vurderer å starte opp eiga verksemd eller som er gründer og har nyleg starta opp.

 

Knoppskyting og vidareutvikling

Dette kurset er primært tenkt for gründerar, men metodikken me går gjennom er også relevant for etablert næringsliv. Nyskaping og vidareutvikling for å styrke sitt konkurransefortrinn er viktig for alle aktørar. Me vil derfor oppfordra etablert næringsliv med ynskje om ekspansjon i nye marknader, om å delta.

Presentasjonsrunde

I byrjinga av kurset vil me ha ein kort presentasjosrunde der alle fortel litt om kven dei er, og kvifor dei er her. Dette er sjølvsagt frivillig, men me oppfordrar alle til å dela ideen sin med mindre du jobbar med noko som du tror kan patenteres. Da er ofte ein større risiko å ikkje fortelja folk om kva du driver med, enn å tia og risikkera at ingen veit om dykk.

Smart oppstart

Korleis kan du jobba smart med forretningsideen din slik at du er sikrare på at markande vil ha det du tenker tilby? Dette vil være temaet i fyrste del av kurset Du kan lese mer om dette her LEAN Start-Up metoden og her om korleis du kan laga ein forretningsmodell

Etablerartilskot

Korleis søkjer du om finansiering frå Innovajson Norge for å testa ut og viderautvikla ideen din? Me går gjennom krav, reglar og gode råd. Du kan lesa meir om dette her om etablerartilskot

Nettverk og kompetanse

Høyr om andre tilbod frå Innovasjon Norge og lokale samarbeidspartnerar.

Korte, individuelle møter (speedate – 15 minuttar)

Alle som vil kan få eit 15 minuttars møte med ein av rådgivarane i Innovasjon Norge like etter kurset. Me anbefaler at du forberede deg på å presentera ideen/prosjektet på maks 5 minuttar, slik at me får betre tid til samtale etterpå. Dersom du svarer på disse spørsmla i presentasjonen så er sjansane større for at me får ein god samtale

  • Kven er kundane/markanden?
  • Kva problem/behov tenker du å løysa?
  • Kva har du tenkt å utvikla? (produkt/teneste/anna)
  • Kven er du og ditt team, og kvifor skal akkurat dere gjøre dette?
  • Kva opplever du som den største utfordringa der du står nå?

Kurset passar også for deg som har ei etablert verksemd, som ein ynskjer å vidareutvikle.

17. April inviterer Innovasjon Norge, Voss kommune og Næringshagen på Voss til kurs om gründerskap og utvikling av gode idéar. Me samlast til hyggeleg gründertreff kl 16 med litt mingling og mat. Kurset startar kl 16:00. Det varar i ca 2 timar. Etter kurset vil det vera høve til korte, individuelle samtalar med Innovasjon Norge og Næringshagen. Vel møtt!

Tid: 17. April kl. 1600-1800

Sted: Voss Tinghus, inngang v NAV-kontoret, Skulegata 15

 

Les meir på Innovasjon Norge sine sider og meld deg på innan 16. April her:
http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Hordaland/arrangementer/fra-ide-til-marked-voss/

 

Innovasjonskonferansen 2018

Innovasjonskonferansen 2018

VELKOMEN TIL INNOVASJONSKONFERANSEN

Ein møteplass for gründerar, etablert næringsliv og alle dykk som er interesserte i innovasjon

Næringshagen på Voss i samarbeid med Voss kommune, Sparebanken Vest og Næringshagen i Hardanger vil herved invitera dykk til årets innovasjonskonferanse.
På konferansen vil du få høyra om spanande gründerprosjekt, erfaringar får etablerte aktørar og få kjennskap til nye idéar. Du vil få møta sentrale aktørar som bidreg til realisering av nyskapande idéar og ikkje minst knyte kontaktar og hente inspirasjon!

Tid og sted: 8. Mars kl 11.30 – 15.00 Voss Kulturhus
Pris: 300 NOK – Lunsj inkludert i prisen

Agenda:

Kl. 11.30 Lunsj og registrering

Kl. 12.00 Velkomen v/ Ordførar Hans-Erik Ringkjøb

Kl. 12.15 «Grip mulighetene» Fec AS v/ Kathrine Molvik, sveiseingeniør, gründer og vinnar av prisen «Female Entrepreneur 2016»

Kl. 12.35 «Stolte tradisjonar – ny næring» HMV Gruppa v/ Steinar Hjørnevik, dagleg leiar

Kl. 12.55 «Handtverk og teknologi – Hardingfelemakeri anno 2018» Gjerde Felemakeri v/ Ole Gjerde, musiker og gründer

Kl. 13.15 Pause med smaksprøvar av lokalmat

Kl. 13.45 Utdeling av gründerstipend frå Sparebanken Vest v/ Asgeir Løno, regionbanksjef

Kl. 14.00 «Fra idé til suksess» Hackit As v/ Vegard Ertvaag, maskinist og gründer

Kl.14.20 «Friskus – kjenn deg verdifull» Friskus AS v/ Lene Sælen, produkteigar

Kl. 14.40 «Norges hyggeligste turistkontor» Handelslaget i Ulvik v/ Vibeke Korsnes, dagleg leiar i Ulvik næringslag og Natalia Golis, næringsutviklar i Ulvik

Kl. 15.00 Avslutning

 

Påmelding via denne lenkja innan måndag 5. Mars

1-2-3 Etablering med Etablerersenteret

1-2-3 Etablering med Etablerersenteret

Etablerersenteret set opp etablerarkurs på Tinghuset på Voss 23. oktober kl 1700-2000 Kurset er eit tretimars kurs om etablering av bedrift. Her lærer ein om det formelle som må på plass for å starte eiga bedrift, til dømes val av selskapsform, risiko, skatt, moms, registrering, krav og liknande.

Kurset kan takast enkeltståande, eller som ein del av tre kurs, der kun det fyrste vert sett opp på Voss og dei to andre vert i Bergen.

Kursplan:

1-2-3 Etablering (3-timarskurs på Voss): Gratis

Etablererkurs (to dagarskurs i Bergen): 800,- –

Økonomikurs (heildagskurs i Bergen): 700,-

Begge kursa i Bergen: 1000,-

For meir informasjon, sjå https://www.hordaland.no/nn-NO/naringsutvikling/entreprenorskap-og-innovasjon/etablerersenteret/ . Her står det at 1-2-3 Etablering kostar 300,-, men dette er altså gratis om du tek det på Voss!

Me treng snarleg tilbakemelding om du vil vera med, på kristin.lemme@voss.kommune.no innan måndag 16. oktober. Ring Kristin om de har spørsmål!

Frå idé til marknad

Velkommen til inspirerande kurs om gründerskap.

 

Vegen frå idé til marknad startar med å la kundane avgjera om idéen din er god. På samlinga vil du læra korleis du kan gå fram for å testa og videreutvikla idéen din, og korleis Innovasjon Norge kan hjelpa deg på vegen. Dette er eit kurs for deg som vurderer å starte opp eiga verksemd eller som er gründer og har nyleg starta opp.

Kurset passar også for deg som har ei etablert verksemd, som ein ynskjer å vidareutvikle.

18. oktober inviterer Innovasjon Norge, Voss kommune og Næringshagen på Voss til kurs om gründerskap og utvikling av gode idéar. Me samlast til hyggeleg gründertreff kl 16 med litt mingling og mat. Kurset startar kl 16:30. Det varar i ca 2 timar. Etter kurset vil det vera høve til korte, individuelle samtalar med Innovasjon Norge og Næringshagen. Vel møtt!

Tid: 18. Oktober kl. 1600-1830

Sted: Voss Tinghus, inngang v NAV-kontoret, Skulegata 15

 

Les meir på Innovasjon Norge sine sider og meld deg på innan 17. oktober her:
http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Hordaland/arrangementer/fra-ide-til-marked—voss2/

 

Startup Extreme

Næringshagen på Voss og Startup Extreme

Næringshagen på Voss er no stolte partnerar av Startup Extreme! Meld deg på i dag, og vert med oss på årets mest ekstreme startup happening.

Startup Extreme vart starta i 2015 med eit mål om å sette det norske startup miljøet på det internasjonale startup kartet. Som ein langsiktig samfunnspådrivar so følte me at norske verksemd ikkje fekk den oppmerksomheita dei fortente.

Dette arrangementet samlar 300 nøkkelpersonar frå USA og Europa sine startup-miljø for 3 dagar med ekstremesport, startup og nettverksbygging på Voss, i flotte omgivelsar. Møt dei beste startup-bedriftene i norden og oppdag norske fjordar og fjell gjennom aktivitetar, på det mest ekstreme startup arrangementet i år.

 

Startup Extreme er eit initiativ av Startup Norway der misjonen er å visa den norske startup scena for det internasjonale miljøet.

Startup Extreme 2017 teaser from Startup Norway on Vimeo.

SØK NO

Azets Insight AS med rådgjevar i Næringshagen på Voss

AZETS INSIGHT AS MED RÅDGJEVAR I NÆRINGSHAGEN PÅ VOSS

 

Tysdag 02. Mai vil Azets Insight AS vera hjå oss i Næringshagen på Voss og gje råd innan rekneskap. Ta turen innom for å få svar på eventuelle spørsmål eller kontakt Næringshagen v/Thomas, tlf 909 61 649 for å avtale tid for møte med rådgjevar frå Azets.

Felles møte

Den 02.5. kl.09:00-09.45 vil Azets Insight gje ei kort innføring i likviditetsbudsjett.

 

www.azets.com

 

Innovasjonskonferansen 2017

VELKOMEN TIL INNOVASJONSKONFERANSE

Ein møteplass for gründerar, etablert næringsliv og alle dykk som er interesserte i innovasjon

 

På konferansen vil du få høyra om spanande gründerprosjekt, erfaringar frå etablerte aktørar og få kjennskap til nye idéar. Du vil få møta sentrale aktørar som bidreg til realisering av nyskapande idéar  og ikkje minst knyte kontaktar og hente inspirasjon!

Tid: 16 februar 2017 kl 11:30 – 15:00

Stad: Voss Kulturhus

 

Agenda:

Kl.11.30  Lunsj og registrering

Kl.12.00  Velkomen v/ordførar Hans-Erik Ringkjøb

Kl.12.15  Connect vest v/Hege Elvestad og Hans Petter Torsvik, Nordcap «Innovasjon og   nyskaping i etablerte bedrifter»

Kl.12.35  Eidfjord Fjell & FjordHotel v/Borghild Vik«Nyskaping og vertskapsrolla i vakre Hardanger».

Kl.12.55  Invertapro AS v/Alexander Solstad Ringheim «Frå avfall til ressursar –   insekt i oppdrettsnæringa»

Kl.13.15  Pause

Kl.13.40  Nyskapingsprisen utdeling v/Sparebanken vest v/Asgeir Løno og   Sparebankstiftinga Hardanger v/Jakob Dyrkolbotn.

Kl.14.00  Emberlight AS v/Bjørn Slettemark «Innovasjon i den virtuelle verklegheita»

Kl.14.20  Leieting.no v/Christer Hansen Eriksen «Presentasjon av portalen leieting.no»

Kl.14.40  KPMG v/Knut Olav Karlsen «Sentrale trekk som skiljer ein gründer som   lykkast i høve ein som ikkje lykkast- presentasjon av gjennomført studie av 2 case»

Konferansen er gratis.
Påmelding innan fredag 10.02.2017 via denne linken

 

Nyskapingspris

Sparebankstiftinga Hardanger og Sparebanken Vest lanserer Nyskapingspris for Hardanger og Voss i samarbeid med Næringshagen i Hardanger, Næringshagen i Odda og Næringshagen på Voss

Sparebanken Vest og Sparebankstiftinga i Hardanger går saman og opprettar ein nyskapingspris på 100,000 kroner som skal delast ut i vinter. Næringshagane plussar på med ei rådgjevninsgspakke til verdi av 50,000 som prisvinnar vil nyta godt av og som kan innehalde kontorplass i eit nyskapande miljø, rådgjeving, nettverksressursar og profilering.

Målet med prisen er å auka fokus på nyskaping og entreprenørskap, medverka til utvikling og lansering av bærekraftige produkt og tenester, motivera til gründerskap ved å profilera dei gode historiene og styrke samarbeidet mellom Hardanger og Voss innan innovasjon og nyskaping. Det å stimulera til nyskaping og nytenking er veldig viktig i dagens samfunn der endringtakten er så rask og vil vonleg vera med å sikra eit slagkraftig næringsliv i regionen òg i framtida.

Kriteria for å få prisen er at verksemda må vera innovativ, for eksempel skape eit nytt produkt/teneste, anvende nye produksjonsmåtar, løyse ei oppgåve på ein ny måte, ved bruk av nye materialar eller liknande. Vinnaren må ha stort potensiale for vekst og nye arbeidsplassar som utviklar lokalsamfunnet.

Prisen kan delast ut til verksemder, gründerar og utviklingsprosjekt. Nominasjonsprosessen starta 1. desember og vil gå fram til 31.12.2016. Kvar næringshage skal nominere opp til to verksemder som har utmerka seg som nyskapande. Næringshagane vil ta imot nominasjonar, samt vurdere medlemsverksemder.

Ei styringsgruppe beståande av representantar frå dei forskjellige næringshagane, banken og sparebankstiftinga vil deretter kåra vinnarane, som vil få tildelt prisen på Hardanger og Voss Innovasjonskonferanse medio februar.

Kommentar frå regionbanksjef i Sparebanken Vest Asgeir Løno:

«Dei siste åra har me prioritert ålmennyttinge gåver til frivillig sektor, spesielt idrett og kultur som involverer born og unge. No med aukande moglegheiter til å gje gåver vil me freiste å gjere ein forskjell også med utvikling av næringslivet på vestlandet»

Prisen og merksemda rundt denne er ein fin måte å rette merksemda mot nyskaping og entreprenørskap. Vi oppmodar om innspel til kven som fortener og er verdig ein slik pris seier Marie Oppheim  Næringshagen i Odda, Sissel M Bjørkhaug i Næringshagen på Voss og Sigmund Vereide i Næringshagen i Hardanger.

Asgeir Løno, tlf 905 05 267 email: asgeir.lono@spv.no