Frå idé til marknad

Frå idé til marknad 03. april 2019

Velkommen til inspirerande kurs om gründerskap.

PÅMELDING

 

Vegen frå idé til marknad startar med å la kundane avgjera om idéen din er god. På samlinga vil du læra korleis du kan gå fram for å testa og videreutvikla idéen din, og korleis Innovasjon Norge kan hjelpa deg på vegen. Dette er eit kurs for deg som vurderer å starte opp eiga verksemd eller som er gründer og har nyleg starta opp.

 

Knoppskyting og vidareutvikling

Dette kurset er primært tenkt for gründerar, men metodikken me går gjennom er også relevant for etablert næringsliv. Nyskaping og vidareutvikling for å styrke sitt konkurransefortrinn er viktig for alle aktørar. Me vil derfor oppfordra etablert næringsliv med ynskje om ekspansjon i nye marknader, om å delta.

Presentasjonsrunde

I byrjinga av kurset vil me ha ein kort presentasjosrunde der alle fortel litt om kven dei er, og kvifor dei er her. Dette er sjølvsagt frivillig, men me oppfordrar alle til å dela ideen sin med mindre du jobbar med noko som du tror kan patenteres. Da er ofte ein større risiko å ikkje fortelja folk om kva du driver med, enn å tia og risikkera at ingen veit om dykk.

Smart oppstart

Korleis kan du jobba smart med forretningsideen din slik at du er sikrare på at markande vil ha det du tenker tilby? Dette vil være temaet i fyrste del av kurset. Du kan lese meir om dette her LEAN Start-Up metoden og her om korleis du kan laga ein forretningsmodell

Etablerartilskot

Korleis søkjer du om finansiering frå Innovajson Norge for å testa ut og viderautvikla ideen din? Me går gjennom krav, reglar og gode råd. Du kan lesa meir om dette her om etablerartilskot

Nettverk og kompetanse

Høyr om andre tilbod frå Innovasjon Norge og lokale samarbeidspartnerar.

Korte, individuelle møter (speedate – 15 minuttar)

Me vel ut individuelle møter der me ser moglegheiter for å kunne gi støtte/råd. Dersom du svarer på disse spørsmåla i presentasjonen så er sjansane større for at du får ein samtale.

  • Kven er kundane/marknaden?
  • Kva problem/behov tenker du å løysa?
  • Kva har du tenkt å utvikla? (produkt/teneste/anna)
  • Kven er du og ditt team, og kvifor skal akkurat dere gjøre dette?
  • Kva opplever du som den største utfordringa der du står nå?

Kurset passar også for deg som har ei etablert verksemd, som ein ynskjer å vidareutvikle.

Tid: 03. april kl. 1600-1800

Sted: Næringshagen på Voss
Skulegata 14, 5700 Voss

 

Les meir på Innovasjon Norge sine sider og meld deg på innan 02. april her:

PÅMELDING

Innovasjonskonferansen 2019

Innovasjonskonferansen 2019

Innovasjonskonferansen 2019

VELKOMEN TIL INNOVASJONSKONFERANSEN

Ein møteplass for gründerar, etablert næringsliv og alle dykk som er interesserte i innovasjon

Næringshagen på Voss i samarbeid med Voss kommune, Sparebanken Vest og Næringshagen i Hardanger vil herved invitera dykk til innovasjonskonferansen 2019.
På konferansen vil du få høyra om spanande gründerprosjekt, erfaringar får etablerte aktørar og få kjennskap til nye idéar. Du vil få møta sentrale aktørar som bidreg til realisering av nyskapande idéar og ikkje minst knyte kontaktar og hente inspirasjon!

Tid og sted: 14. Mars kl 11.30 – 15.00 Voss Kulturhus
Pris: 400 NOK – Lunsj inkludert i prisen

 

Eventbrite - Innovasjonskonferansen 2019

Agenda:

Havbrukskollektivet Fra Landbruk til Havbruk – Ein gründer si reise over 15 år

Christian Erichsen har bakgrunn fra Forsvaret og 20+ års erfaring fra ulike bransjer innen Bank og finans, Media, Telecom, it og Aquakultur som prosjektleder, forretningsutvikler og leder. De siste 14+ årene som gründer og tidligfaseinvestor hvor jeg har hatt gleden av å være med på en reise fra ide til internasjonal suksess. Vi har jobbet med noen av verdens mest krevende kunder innen media og hjulpet en rekke digitale selskaper innen ulike sektorer.  Siste engasjement er etablering av Bergens privateide Co-working space for vekstselskaper, Bergen.Works og bedriftsnettverket «Havbrukskollektivet»

Myrkdalen – Der ingen skulle tru…
I januar 2003 opna Voss Fjellandsby sitt fyrste skitrekk. På den tida stod dei lokale damene for heimelaga mat i brakkeriggen like ved parkeringsplassen. Skiutleiga fann ein vegg i vegg, og skiskulen på benken utanfor. Det fyrste året var miljøet så lite at dei fleste var på fornamn med kvarandre – både tilsette og gjester. Etter den fyrste sesongen vart det presentert store planar for den vidare utviklinga. Med ein heilskapleg plan i botn var strategien å bygga stein på stein og presentera noko nytt kvart einaste år. Kaia Finne tek deg med på ei reise frå jordbruksbygd til reiselivsdestinasjon av internasjonal klasse.
v/ Kaia Finne – Marknadsdirektør

Fjåk Sjokolade Elskelig sjokolade for alle

Heimelaga kvalitetssjokolade frå ein fjordbunn i Hardangerfjorden som på kort tid har vunne fleire prisar i internasjonale gastronomiprisar. Med 19 prisar i 2018 så har dei klart å setta kvalitetssjokolade på agendaen. «Kvalitetssjokolade er eit levande produkt som smaker ulikt frå sesong til sesong – akkurat som vin. Men det merker man jo ikke på den sjokoladen man får i butikken nå»
Siv og Agurtxane skal ta oss med på ei kakaoreisa i Hardanger og fortelje om den korte men smakfulle historia til Fjåk
v/ Siv Hereid og Agurtxane Concellon, Gründerar

Trolltunga ActiveDet er i motbakke det går oppover

Gryande hotellkonkurs la grunnlaget. Turistane reiste villig gjennom Odda mellom fossar, fjord og fjell, men fann ikkje grunnar tidkonsumerande nok til å velge overnattingsdøger her. Det hjalp lite da den verdskjende reisehandboka «Lonely Planet» gjorde Odda til det råtne eplet i Hardanger tidleg på 2000-talet. Trassig bretta lokale gründarar opp ermene for å visa verda kva dei gjekk glipp av og Trolltunga Active vart etablert. Erle Hauso tek deg med opp den bratte bakken mot sosiale medier-vidunderet Trolltunga og let deg kjenna på sveitten, tårene og gledene til dei som har stått bak og planane vidare
v/ Erle Hauso – Sals- og marknadssjef i Trolltunga Active og Trolltunga Hotel

Ungt Entreprenørskap – Morgondagens Arbeidsskaparar

«Hvordan gjøre morgendagens helter rustet/klare for arbeidslivet. Entreprenørskap og Intraprenørskap er kunnskap som er avgjørende for næringslivet, samtidig som bærekraft og teknologi/digitalisering allerede står langt fremme i førersetet»
v/ Ida Maage Elstad – Ungt Entreprenørskap

Vossavågar – Ungdommeleg multisport

VG2 villmarkslinja på Voss vidaregåande skule har starta ei ungdomsbedrift som heiter Vossavågar – ein multisportkonkurranse for deg som likar friluftsliv og fysisk aktivitet, eller berre ynskjer å utfordra deg sjølv på nye områder
v/Elevar på Voss Vidaregåande Skule

Playwell – Sosial Gaming

«Barn og ungdom sitter mye hjemme foran skjermer, og gaming blir ofte nevnt som en mulig årsak til ensomhet i dagens generasjon.
Vi vil gjøre om på denne problemstillingen ved å bruke gaming som et sosialt verktøy til å skreddersy gamingarrangementer til private og offentlige aktører.
Dette innebærer utleie, frakt og rigging av spillutstyr. Samt en instruktør som skreddersyr et opplegg til målgruppen for å sikre ønsket sosial aktivitet»
v/ Constandino Leiva – CEO & Co-Founder

Eventbrite - Innovasjonskonferansen 2019

PÅMELDING INNAN 11. mars