Berekraftig reisemålsutvikling

Sommaren 2021 fekk Voss tildelt Merket for berekraftig reisemål av Innovasjon Norge. Visit Voss har saman med reiselivsaktørane og anna næringsliv på Voss jobba målretta med berekraft sidan 2019, og arbeidet vil halda fram i åra som kjem.

Her er nokre av tiltaka me har jobba med:

  • Grønare marknadsføring med fokus på kortreiste turistar
  • Vossabike elbygdesykkel
  • Gruppesertifisering Miljøfyrtårn for bedrifter på Voss
  • Arrangert kurs og arrangement med fokus på berekraft

Les gjerne meir om prosjektet her!