Search Results for “”

Fra ide til marknad på Dale

Vegen frå idé til marknad startar med å la kundane avgjera om idéen din er god. På samlinga vil du læra korleis du kan gå fram for å testa og videreutvikla idéen din, og korleis Innovasjon Norge kan hjelpa deg på vegen. Dette er eit kurs for deg som vurderer å starte opp eiga verksemd…
Read more

Frå utdanning til verdiskaping i Voss herad

Voss herad skal i 2020 ha ulike arrangement for å markere kommunesamanslåinga. Voss gymnas og Næringshagen på Voss ynskjer å markere dette saman med Voss herad ved å setje fokus på utdanning og læring som ein viktig faktor for å auka sysselsetting, verdiskaping og entreprenørskap i det nye heradet. Konferansen «FRÅ UTDANNING TIL VERDISKAPING I…
Read more

Seminar – IT & Automatisering

Næringshagen på Voss i samarbeid med Azets arrangerer 05. mars seminar innan IT og automatisering. Verksemda automatiserast vekk, kva skal du gjera? Andreas Viljugrein, leiar for IT og utvikling i nordens største reknskapsbyrå delar erfaringar frå endringsprosessar dei har vore gjennom dei siste 10 åra. Påmelding her innan 04.03.2020 kl 12:00

Fagseminar – Finansiering & kapitalinnhenting

Generelt:Finansering og prosess rundt finansering Næringshagen på Voss ynskjer velkomen til seminar om finansiering og innhenting av eigenkapital til verksemda di. Du vil få høyra føredragshaldarar med lang bransjeerfaring som vil gje deg ei rekke råd om korleis du kan lukkast med arbeidet. Seminaret vil gje deg innsikt i ulike element i prosessen og kva…
Read more

Innovasjonskonferansen 2020

Ein møteplass for gründerar, etablert næringsliv og alle dykk som er interesserte i innovasjon Næringshagen på Voss i samarbeid med Voss Herad, Sparebanken Vest, Næringshagen i Odda og Næringshagen i Hardanger vil herved invitera dykk til innovasjonskonferansen 2020.På konferansen vil du få høyra om spanande gründerprosjekt, erfaringar får etablerte aktørar og få kjennskap til nye…
Read more

Fagseminar – Virkemiddelapparatet

Næringshagen på Voss i samarbeid med Innovasjon Norge, Patentstyret og Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling til seminar om virkemiddelapparatet 20. mars. Virkemiddelapparatet jobbar for å bidra til å løfta norsk konkurransekraft gjennom økt forskning-og innovasjonsevne, og derav bidra til nyutvikling, skalering og vekst. Det nasjonale virkemiddelapparatet har også ei rolle i å sikra satsingar…
Read more

Last Tuesday Februar 2020

Næringshagen på Voss og Destinasjon Voss har gleda av å invitera dykk til𝗟𝗮𝘀𝘁 𝗧𝘂𝗲𝘀𝗱𝗮𝘆 𝟮𝟱. 𝗙𝗲𝗯𝗿𝘂𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟬 Tysdag 25. FebruarKl 15.00 – 16.30 Gondolbygget – nedre stasjon Tema for dagen: Frå gründer til stordrift Månadens bedrift:𝗘𝗸𝘀𝘁𝗿𝗲𝗺𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝘃𝗲𝗸𝗼 v/ dagleg leiar 𝗞𝗷𝗲𝘁𝗶𝗹 𝗞𝗿𝗶𝗸𝗲𝗻 og sportsansvarleg 𝗝𝘂𝗻𝗲 𝗝𝗮𝗻𝘀𝘀𝗼𝗻 – Eit kort tilbakeblikk på historia til Veko, tankar om…
Read more

Salstrening

Næringshagen på Voss i samarbeid med Encon AS inviterer til salstrening onsdag 22. januar 2020 𝗞𝘂𝗻𝗱𝗲𝗻 𝘀𝗼𝗺 𝗮𝗺𝗯𝗮𝘀𝘀𝗮𝗱ø𝗿. Kvifor «godt nok» ikkje lenger er godt nok? Korleis sikre nøgde og lojale kundar som anbefaler deg til andre? Korleis få til meirsal uten at kunden føler at du masar? Korleis handtere kundeklagar/misnøgde kundar? Dialog på telefon…
Read more

Last Tuesday November 2019

Næringshagen på Voss i samarbeid med Destinasjon Voss har gleda av å invitera dykk til Last Tuesday November 2019.   Tysdag 26. november Kl 15.00 – 16.30 Næringshagen på Voss (Voss Gondol)   Tema for dagen: Kva har arrangement og festivalar å seie for Voss?   Månedens bedrift: Voss Cup v/turneringsleiar Arne Førde Presentasjon av…
Read more