Arrangement

Arrangement

Me tilrettelegg og tilbyr i løpet av året ei rekkje spanande, lærerike og nyttige arrangement som bransjetreff, happenings, kurs, foredrag og fagseminar, som gir medlemmane våre både fagleg utvikling og moglegheit for nettverksbygging. Men like viktig er samlingar av meir sosial karakter, der det i større grad handlar om kos, mingling og avslapning.

Arrangement er eit sentralt satsingsområde for oss, og me jobbar dedikert med utvikling, konseptualisering, planlegging og gjennomføring. Mange slike samlingar er gratis, for andre betaler ein ein mindre eigenandel, medan nokon – til dømes kurs – vil kosta litt meir.

Me planlegg nye og spanande arrangement kontinuerlig, og legg dei fortløpande ut. Og treng du å vita meir om noko, ta gjerne kontakt med arrangementsansvarleg Lilly

……………………………………………..

JANUAR

31: Last Tuesday

……………………………………………..

FEBRUAR

28: Last Tuesday

……………………………………………..

MARS

02:.     Bygg, anlegg og eigedom

29-31: Vossadagane

TBA:    Digital marknadsføring

……………………………………………..

APRIL

25:   Last Tuesday Sommaravspark

TBA: A-B-C for lånemøte med banken

……………………………………………..

MAI

03: Kurs i sal & service

04: Bygg, anlegg og eigedom

30: Last Tuesday

……………………………………………..

JUNI
29: Last Tuesday x Veko

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Ingen kommende arrangementer