Arrangementer

Arrangement

Me tilrettelegg og tilbyr i løpet av året ei rekkje spanande, lærerike og nyttige arrangement som bransjetreff, happenings, kurs, foredrag og fagseminar, som gir medlemmane våre både fagleg utvikling og moglegheit for nettverksbygging. Men like viktig er samlingar av meir sosial karakter, der det i større grad handlar om kos, mingling og avslapning.

Arrangement er nemleg eit sentralt satsingsområde for oss, og me jobbar dedikert med utvikling, konseptualisering, planlegging og gjennomføring. Mange slike samlingar er gratis, for andre betaler ein ein mindre eigenandel, medan nokon – til dømes kurs – vil kosta litt meir. I lista under ser du eit utval av både gjennomførte og komande arrangement for 2022 – der nokre er bekrefta, mens andre framleis er under planlegging.

Scroll nedover og klikk på lenkene, og du blir vidaresend til Facebooksida vår med detaljopplysningar, prisar og påmelding. Oversikta er ikkje komplett –  me planlegg nye og spanande arrangement kontinuerlig, og legg dei så fortløpande ut. Og treng du å vita meir om noko, ta gjerne kontakt med arrangementsansvarleg Lilly!

Tidlegare arrangement:

 • 25.jan:          Last Tuesday
 • 07.feb:         Kurs i presentasjonsteknikk
 • 10.feb:         Bygg-, anleggs- og eigedomsforum
 • 24.feb:         Torsdagsmingling – Tre brør
 • 15.mar:        Kurs i Google Analytics
 • 24.mars:      Torsdagsmingling – Skrot
 • 24-25mar:    Excel-kurs for nybyrjarar
 • 07.apr:          Last Tuesday – Vossadagane
 • 28.apr:          Bygg-, anleggs- og eigedomsforum
 • 28.apr:          Torsdagsmingling – Park
 • 02.mai:         Infomøte: Korleis få støtte til forskningsprosjekt i din bedrift
 • 02.mai:         Vossavert: Vossamat Visningsdag
 • 04.mai:         Sommaravspark for handel & reiseliv
 • 10.mai:         Vossavert Fallskjermklubben, Wild Voss og Outdoor, AVLYST,ny dato kjem
 • 12-13mai:    Excel-kurs for vidarekomne AVLYST,ny dato kjem
 • 24.mai          Vossavert Voss Active Visningsdag
 • 24.mai:         Last Tuesday- spesial Tour of Norway
 • 02.jun:          Torsdagsmingling: Voss Bowling
 • 08.juni          Innovasjonskonferanse
 • 13.jun:          LinkedIn kurs
 • 30.jun:          Veko + Næringshagens sommarfest
 • 30.aug:         Seminar i salstrening og kundeservice: «From greitt to GREAT» – å skapa magiske kundeopplevingar
 • 31.aug:         Kurs i rekrutteringsstrategi – bli attraktiv på arbeidsmarknaden
 • 7. sep:           Ope møte om strategisk næringsplan i Gamlekinoen kl. 18.00
 • 8. sep:           Medlemsmøte Voss sentrum
 • 9. sep:           Fredagsmingling: Ittepaojobb på Hangurstoppen