Arne Førde

Arne er cand.mag med fagkrins økonomi og administrasjon, ingeniørfag og pedagogikk, og er prosjektleiar her i Næringshagen. Det eine er Berekraftig reiselivsutvikling i samarbeid med Voss herad og Visit Voss, og det andre er eit utdanningsprosjekt som tek sikte på auka kompetanse på høgskulenivå i Voss-regionen.

Han har mellom anna bakgrunn som sportsleg leiar i Sogndal Fotball, dagleg leiar i Fotballklubben Voss, lærar og dessutan konsulent i Siemens Business Services og Telenor Plus Holding i Oslo. Han er i tillegg den einaste i Næringshagen med eliteserierøynsle – som Sogndal-spelar på 90-talet!

arne@nhvoss.no | tlf. 901 06 899