Search Results for “”

Salstrening

Næringshagen på Voss i samarbeid med Encon AS inviterer til salstrening onsdag 22. januar 2020 𝗞𝘂𝗻𝗱𝗲𝗻 𝘀𝗼𝗺 𝗮𝗺𝗯𝗮𝘀𝘀𝗮𝗱ø𝗿. Kvifor «godt nok» ikkje lenger er godt nok? Korleis sikre nøgde og lojale kundar som anbefaler deg til andre? Korleis få til meirsal uten at kunden føler at du masar? Korleis handtere kundeklagar/misnøgde kundar? Dialog på telefon…
Read more

Last Tuesday November 2019

Næringshagen på Voss i samarbeid med Destinasjon Voss har gleda av å invitera dykk til Last Tuesday November 2019.   Tysdag 26. november Kl 15.00 – 16.30 Næringshagen på Voss (Voss Gondol)   Tema for dagen: Kva har arrangement og festivalar å seie for Voss?   Månedens bedrift: Voss Cup v/turneringsleiar Arne Førde Presentasjon av…
Read more

Seminar – Kjøp og sal av næringsverksemd

Eigarskifte kan være krevjande – unngå dei største feilene Eit eigarskifte kan gi ny giv og nye idear til ei verksemd, men ver obs på kva som kan hindre deg frå å lukkast med prosessen. Det er mange årsaker til at ei verksemd skifter eigarar. Kanskje står neste generasjon klar til å overta, eller kanskje…
Read more

Events

Post et event

samarbeid

STARTE BEDRIFT

Er du klar for ei spennande gründerreise? Vi tilbyr rådgjeving for deg som ynskjer å starte, eller nettopp har starta bedrift, om din vidare framgang inn i marknaden. Vi bistår bedrifter som har vore gjennom førstelinjetenesta hjå Voss Kommune. Saman kan vi sjå på moglegheiter og utfordringar og planleggje vegen vidare. – Tenester:– Rådgjeving– Mentorordning–…
Read more

MEDLEMSKAP

Bedrifta dykkar kan ha medlemskap i Næringshagen på Voss ved å vere målbedrift eller medlemsbedrift. Målbedrifter Medlemsbedrifter Målbedrifter   Som målbedrift får bedrifta dykkar ta del i Næringshagen sine ressursar og nettverk, samt eksklusivt tilbod om: 1. Årleg utviklingssamtale med gjennomgang av status på verksemda og analyse av utviklingspotensial 2. Prioriterte deltakarplassar på kompetansehevande tiltak.…
Read more