Search Results for “”

Tilskuddsordningar

This is one of the things we do best  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. LEARN MORE

Koronaviruset

Informasjon i samband med koronaviruset Til alle mål- og medlemsbedrifter i Næringshagen på Voss, Situasjonen for alle ifm Corona-situasjonen er spesiell og utfordrende. Veldig spesiell og utfordrende. Jobben vår har alltid vært å følge dere i medgang og motgang og bidra til deres utvikling. Og det skal vi fortsette med. Også i krisetider. Dette står…
Read more

Post et event

Events

samarbeid

STARTE BEDRIFT

Er du klar for ei spennande gründerreise? Vi tilbyr rådgjeving for deg som ynskjer å starte, eller nettopp har starta bedrift, om din vidare framgang inn i marknaden. Vi bistår bedrifter som har vore gjennom førstelinjetenesta hjå Voss herad. Saman kan vi sjå på moglegheiter og utfordringar og planleggje vegen vidare. – Tenester:– Rådgjeving– Mentorordning–…
Read more

MEDLEMSKAP

Bedrifta dykkar kan ha medlemskap i Næringshagen på Voss ved å vere målbedrift eller medlemsbedrift. Målbedrifter Medlemsbedrifter Målbedrifter   Som målbedrift får bedrifta dykkar ta del i Næringshagen sine ressursar og nettverk, samt eksklusivt tilbod om: 1. Årleg utviklingssamtale med gjennomgang av status på verksemda og analyse av utviklingspotensial 2. Prioriterte deltakarplassar på kompetansehevande tiltak.…
Read more

KONTORPLASS

Eit innovativt kontormiljø – innovasjonshuben Innovasjonshuben inneheld kontorplass i eit kreativt og fagleg miljø som stimulerer til nettverksbygging og synergiar. Det er gode moglegheiter for både arbeidsro og coworking. I tillegg er det kort veg til rådgjevarane i Næringshagen på Voss og andre verksemder. Toget stoppar rett utanfor inngangsdøra. Fasilitetar Kontorplass Tilgang 24/7 * Wifi Printer…
Read more

UTVIKLE BEDRIFT

Er du klar for å sjå nye moglegheiter? Sparringspartnar Økonomileiing Management Prosjektleiing Arrangementer Kompetanseheving Nettverk Strategi Søknader Møteleiing Vi tilbyr kompetanseheving, nettverk og møteplass for bedrifta dykkar. I tillegg tilbyr vi rådgjeving innan ei rekkje fagfelt slik at du kan få tett oppfølging når bedrifta dykkar har behov for å vidareutvikle seg. Ingen bedrift kan…
Read more