1-2-3 Etablering med Etablerersenteret

1-2-3 Etablering med Etablerersenteret

1-2-3 Etablering med Etablerersenteret

Etablerersenteret set opp etablerarkurs på Tinghuset på Voss 23. oktober kl 1700-2000 Kurset er eit tretimars kurs om etablering av bedrift. Her lærer ein om det formelle som må på plass for å starte eiga bedrift, til dømes val av selskapsform, risiko, skatt, moms, registrering, krav og liknande.

Kurset kan takast enkeltståande, eller som ein del av tre kurs, der kun det fyrste vert sett opp på Voss og dei to andre vert i Bergen.

Kursplan:

1-2-3 Etablering (3-timarskurs på Voss): Gratis

Etablererkurs (to dagarskurs i Bergen): 800,- –

Økonomikurs (heildagskurs i Bergen): 700,-

Begge kursa i Bergen: 1000,-

For meir informasjon, sjå https://www.hordaland.no/nn-NO/naringsutvikling/entreprenorskap-og-innovasjon/etablerersenteret/ . Her står det at 1-2-3 Etablering kostar 300,-, men dette er altså gratis om du tek det på Voss!

Me treng snarleg tilbakemelding om du vil vera med, på kristin.lemme@voss.kommune.no innan måndag 16. oktober. Ring Kristin om de har spørsmål!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *