Velkomen til
Næringshagen på Voss
Rådgjeving

Kva vi gjer

STARTE BEDRIFT

Er du klar for ei spennande gründerreise?

Vi tilbyr rådgjeving for deg som ynskjer å starte, eller nettopp har starta bedrift.

Les meir

UTVIKLE BEDRIFT

Er du klar for å sjå nye moglegheiter?

Vi tilbyr rådgjeving, kompetanseheving, nettverk og møteplassar innan ei rekkje fagfelt.

Les meir

KONTORPLASS

Ynskjer du å vere ein del av det mest innovative kontormiljøet i regionen?

Vi tilbyr kontorplass på fast eller fleksibel basis, for lengre eller kortare periodar.

Les meir

MEDLEMSKAP

Ynskjer du å dra nytte av alle fordelane ved å
vere medlem?

Vi tilbyr medlems- eller målbedriftsavtale med gunstige medlemsfordelar.

Les meir

ARRANGEMENT

Vi arrangerer ei rekkje dagsaktuelle kurs, seminar og møteplassar for næringslivet i regionen

Kven vi er

Næringshagen skal vere ei drivkraft for nyskaping og vekst i regionen. Vi er eit løysingsorientert team som alltid er på utkikk etter moglegheiter for vidareutvikling. Utviklinga i dykkar bedrift er vårt
engasjement.


Har bedrifta dykkar behov for rådgjeving eller kompetanseheving? Har du behov for ein sparringspartnar? Er du ein grunder med ein god idé? Vil eit bredt og interessant nettverk av kontaktar og bedrifter bidra til din eigen og bedrifta sin utvikling? Eller kanskje du har behov for ein kontorplass i vårt innovative og kjekke innovasjonsmiljø som knyter bedrifter i regionen på tvers? Vi kan hjelpe deg.

Kontaktpersonar

Hanne Hedenstad

DAGLEG LEIAR

Epost: hanne@nhvoss.no 
Tlf: 971 70 415

Se meir

Sissel

SENIORRÅDGJEVAR

Epost: sissel@nhvoss.no 
Tlf: 957 49 470

Se meir

Thomas Abrahamsen

RÅDGJEVAR

Epost: thomas@nhvoss.no 
Tlf: 909 61 649

Se meir

Kva seier våre kundar?

Næringshagen på Voss hjelpte Vossakjøt med sitt nettverk og god
rådgjeving i ein omfattande flytteprosess våren 2019. Vossakjøt vart med dette betre rusta til å møte framtida

Næringshagen på Voss har vore ein veldig viktig partnar for Invertapro og har følgt bedrifta sidan oppstart. Gründerreisen krev mange ulike typar kompetanse etter kvart som bedrifta utviklar seg. Næringshagen på Voss har vore til god hjelp for å løyse nye utfordringar som har oppstått undervegs.