Velkomen til
Næringshagen på Voss
Rådgjeving

Kva vi gjer


STARTE BEDRIFT

Er du klar for ei spennande gründerreise?

Vi tilbyr rådgjeving for
deg som ynskjer å starte, eller nettopp har starta bedrift.
 

Les meir

 
  


UTVIKLE BEDRIFT

Er du klar for å sjå nye moglegheiter?

Vi tilbyr rådgjeving, kompetanseheving,
nettverk og møteplassar innan ei rekkje fagfelt.

Les meir  


KONTORPLASS

Ynskjer du å vere ein del
av det mest innovative kontormiljøet i regionen?
Vi tilbyr kontorplass på
fast eller fleksibel
basis, for lengre eller
kortare periodar.

Les meir   


MEDLEMSKAP

Ynskjer du å dra nytte av alle
fordelane ved å vere medlem?
Vi tilbyr medlems- eller målbedriftsavtale med
gunstige medlemsfordelar.


Les meir

 

  

ARRANGEMENT

Vi arrangerer ei rekkje dagsaktuelle kurs, seminar og 
møteplassar for næringslivet i regionen

Se arrangementer

Kven vi er

Næringshagen skal vere ei drivkraft for nyskaping og vekst i regionen.

Vi er eit løysingsorientert team som alltid er på utkikk etter moglegheiter
for vidareutvikling. Utviklinga i dykkar bedrift er vårt engasjement.

Har bedrifta dykkar behov for rådgjeving eller kompetanseheving? Har du behov for ein sparringspartnar? Er du ein grunder med ein god idé? Vil eit bredt og interessant nettverk av kontaktar og bedrifter bidra til din eigen og bedrifta sin utvikling? Eller kanskje du har behov for ein kontorplass i vårt innovative og kjekke innovasjonsmiljø som knyter bedrifter i regionen på tvers? Vi kan hjelpe deg.

Kontaktpersonar

Hanne Hedenstad

DAGLEG LEIAR

Epost: hanne@nhvoss.no 
Tlf: 971 70 415 

Se meir

Nils Lavik

SENIORRÅDGJEVAR

Epost: nils@nhvoss.no 
Tlf: 971 17 273

Se meir

Michael Knüsel

SENIORRÅDGJEVAR

Epost: michael@nhvoss.no 
Tlf: 407 23 127

Se meir

Arne Førde

RÅDGJEVAR

Epost: arne@nhvoss.no 
Tlf: 901 06 899 

Se meir

Kva seier våre kundar?

Næringshagen på Voss hjelpte Vossakjøt
med sitt nettverk og god rådgjeving i
ein omfattande flytteprosess våren 2019.
Vossakjøt vart med dette betre rusta til å møte framtida

 

Næringshagen på Voss har vore ein veldig viktig partnar
for Invertapro og har følgt bedrifta sidan oppstart.
Gründerreisen krev mange ulike typar kompetanse
etter kvart som bedrifta utviklar seg. Næringshagen
på Voss har vore til god hjelp for å løyse nye
utfordringar som har oppstått undervegs.