Velkomen til Hardanger og Voss Næringshage! 
Rådgjeving

Teneste


RÅDGJEVING

Me har høg kompetanse innan foretaksøkonomiske fagområde – frå analyse og planlegging til implementering. Døme er strategi, marknadsføring og prosessforbetring

Les meir


ARRANGEMENT

Spanande, lærerike, nyttige og morosame arrangement som til dømes bransjetreff, kurs, foredrag, fagseminar og sosiale
happenings


Les meir

 

  


ETABLERARHJELP

Frå A til Å, uansett kvar du er i gründerprosessen:
Idémyldring i forkant, formalitetar knytt til oppstart og registrering, den første driftsfasen og vidare vekst
 

Les meir


KONTORPLASS

Hjå oss i Gondolbygget kan du leiga kontorplass på
fast eller fleksibel
basis, for lengre eller
kortare periodar


Les meir

Næringshagen

Næringshagen på Voss skal vera ei drivkraft for utvikling i regionen vår – samlande, framsynt og kunnskapsrik. Medlemmane er dei viktigaste menneska i arbeidsliva våre, og å skapa resultat for dei vår sterkaste kjelde til indre motivasjon. 

Sentrale verdiar hjå oss er ansvarlegheit og engasjement, og me jobbar kontinuerleg mot å sementere og vidareutvikla ein intern kultur kjenneteikna av imøtekomande nyfikenheit, læringsorientering, høgt mål- og ambisjonsnivå og handlekraft.

Me er åtte dedikerte og entusiastiske medarbeidarar, med både breiddeorientert og dybdespesifikk utdanning innanfor ei rekkje ulike fagområde, og dessutan lang og variert arbeidserfaring. Me held hus i det fantastiske Gondolbygget i sentrum av Voss – stikk gjerne innom og hels på for prat og ein uformell kaffikopp!

Menneska

Lilly-Anne Selland

Arr.ansvarleg/leiar Voss Sentrum

lilly@nhvoss.no 
934 934 36  

Sjå meir

Nils Lavik

Seniorrådgjevar

nils@nhvoss.no 
97 11 72 73

Sjå meir

Michael Knüsel

Dagleg leiar

michael@nhvoss.no 
407 23 127

Sjå meir

Arne Førde

Rådgjevar

arne@nhvoss.no 
901 06 899 

Sjå meir

Gry Bystøl

Leiar Visit Voss

gry@visitvoss.no 
971 68 411  

Sjå meir

Benedicte W. Skaug

Rådgjevar

benedicte@visitvoss.no 
416 02 736

Sjå meir

Peder Mjelva Hagelund

Leiar Turistinformasjon

peder@visitvoss.no 
902 53 709

Sjå meir

Benedicte Kragh

Marknadsførar

 benedicte.kragh@visitvoss.no 
482 46 137

Sjå meir

Sofie Torlei Olsen

Prosjektleiar/Rådgjevar

sofie@nhvoss.no 
975 37 358  

Sjå meir

Kommende arrangementer